Rokasgrāmatas projekts apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšanai

Informācija un analīze

Ģenerālvienošanās par minimālās algas līmeņiem būvniecības nozarē

Informācija un analīze

Vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai

Informācija un analīze

Grozījumi Būvniecības likumā

Informācija un analīze

Būvkomersantu klasifikācija

Informācija un analīze

Valdības un būvniecības nozares sadarbības memorands

Informācija un analīze