Kas ir EDLUS?

No 2017.gada 1.oktobra visās trešās grupas jaunbūvēs un būvdarbos virs 1 miljona eiro ir jāievieš elektroniskā darba laika uzskaites sistēma (EDLUS). To paredz Saeimas 2017.gada 22.jūnijā pieņemtās izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Trešās grupas jaunbūves ir, piemēram:

  • ar vairāk nekā 5 virszemes stāviem,
  • ar vairāk nekā 1 apakšzemes stāvu,
  • publiskas ēkas, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem,
  • automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi,
  • tilti, viadukti, ceļu pārvadi utt.

Grozījumi paredz, ka ģenerāluzņēmējs būs atbildīgs par EDLUS ieviešanu un uzturēšanu būvlaukumā, kā arī par datu glabāšanu līdz to nodošanai vienotā datu bāzē. Par katras būvlaukumā nodarbinātās personas elektronisko darba laika reģistrēšanu būvlaukumā atbildīgs ir attiecīgās personas darba devējs un pati nodarbinātā persona.

Elektroniskā darba laika uzskaites ieviešana paredzēta divos posmos:

  • no 2017. gada 1. oktobra tā jāievieš būvlaukumos,
  • bet otrajā posmā – no 2019. gada 1. janvāra – uzskaites sistēmā uzkrātos datus plānots nodot glabāšanai vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB).

Uzņēmēji būvlaukumā strādājošos var reģistrēt, izmantojot brīvi pielāgotu ierīci vai IT risinājumus, kas nodrošina personu identificēšanu un darba laika reģistrēšanu. Sistēma arī ilgtermiņā ļaus būvuzņēmējiem detalizēti analizēt būvniecības procesu, tostarp darbinieku produktivitāti.

Vairāk par EDLUS uzzini, noskatoties video!