Par partnerību

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir sabiedriska un neatkarīga organizācija. Tajā apvienojušies vairāk nekā trīsdesmit lielākie būvuzņēmēji Latvijā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozari, kuras pamatā ir drošība, kvalitāte, ilgtermiņa attīstība un nozares konkurētspēja. Lai īstenotu šo mērķi, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība nemitīgi strādā, lai veidotu un uzturētu dialogu starp būvniecības nozari un Latvijas valsti, rosinot pozitīvas pārmaiņas, kas sekmētu izvirzītā mērķa sasniegšanu.

 

Biedrības darbības uzdevumi ir:

  • panākt būvniecības sektoram labvēlīgu politiku, kas veicinātu ilgtspējīgu nozares attīstību un konkurētspēju ārvalstu tirgos;
  • ieviest labas prakses standartus, kas veicinātu kvalitāti un drošību būvniecībā;
  • parādīt nozari kā perspektīvu vidi karjeras attīstīšanai, rosinot jauniešus apgūt ar nozari saistītās profesijas;
  • rosināt pārmaiņas izglītības sistēmā, lai jaunie speciālisti tiktu sagatavoti atbilstoši darba tirgus vajadzībām;
  • veikt pasākumus, kas nodrošina godīgu konkurenci un mazina ēnu ekonomiku.

 

Lai īstenotu izvirzītos mērķus, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aktīvi piedalās un pauž savu viedokli ar nozari saistītos pasākumos, ko organizē gan valsts, gan sabiedriskās organizācijas. Tāpat biedrība var rosināt izmaiņas normatīvajos aktos. Biedrības darbības metodes ietver arī semināru, diskusiju, konferenču, kā arī konsultāciju un analītisko procesu organizēšanu.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vērtības ir drošība, kvalitāte un ilgtspēja.