Valdības un būvniecības nozares sadarbības memorands

Image for Valdības un būvniecības nozares sadarbības memorands

Otrdien, 2016. gada 31. maijā, Ministru prezidents Māris Kučinskis, Ministru prezidenta biedrs un ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola parakstīja sadarbības memorandu ar būvniecības nozares organizācijām. Tā mērķis ir triju gadu laikā ēnu ekonomiku būvniecības nozarē samazināt uz pusi, vienlaikus stimulējot kvalitatīvas, drošas un ilgtspējīgas būvniecības attīstību Latvijā.

Kādā veidā plānots sadarbības memorandu īstenot?

Šī sadarbības memoranda ietvaros Latvijas valdība un Latvijas būvniecības nozares uzņēmumi vienojas par:

a. Ikgadēju rīcības plānu ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecības nozarē, kas kļūtu par šī memoranda neatņemamu sastāvdaļu.
b. Ikgadēju ēnu ekonomikas novērtēšanu būvniecības nozarei, kuru apņemas finansēt Latvijas Būvuzņēmēju partnerība.
c. Pastāvīgu sadarbību ēnu ekonomikas samazināšanā un kvalitātes, drošuma un ilgtspējas palielināšanā būvniecības nozarē, kas izpaužas kā pastāvīga priekšlikumu saskaņošana un, pēc iespējas, kopēja rīcība, lai šos mērķus sasniegtu.
d. Pastāvīgu sadarbību normatīvā regulējuma izstrādes procesā, tādā formātā, kurā nozares organizācijas varētu efektīvi sniegt savu viedokli un priekšlikumus.

Partnerības pozīcija

Prioritārie uzdevumi 2016. – 2018. gadam atbildīgo Ministru kabineta locekļu un būvniecības nozares pārstāvju sadarbības memoranda izpildei:

1. Investīciju vides uzlabošana

Mērķis – uz 2019. gada sākumu par 20% palielināt būvniecības nozares tirgus pieaugumu salīdzinājumā ar 2015. gadu

2. Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumi

Mērķis – līdz 2019. gadam samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru būvniecības nozarē vismaz uz pusi salīdzinājumā ar 2015. gadu un sasniegt nozarē nodarbināto vidējā atalgojuma atbilstību vidējam atalgojumam valstī

3. Nozares konkurētspējas paaugstināšana

Mērķis – uz 2019. gada sākumu nodrošināt būvniecības nozares eksporta apjoma pieaugumu par 20% salīdzinājumā ar 2015. gadu.