Konference “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecībā 2017”

Image for Konference “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecībā 2017”

Šī gada 10.maijā notiks Latvijas Būvuzņēmēju partnerības organizēta konference “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecībā 2017”, kurā prezentēs jaunāko pētījumu par ēnu ekonomikas līmeni Latvijas būvniecībā. Pētījums veikts pēc Latvijas Būvuzņēmēju partnerības pasūtījuma, sadarbojoties biedrībai “Business Against Shadow Economy” (BASE) un Rīgas Ekonomikas augstskolai (SSE Riga).

Pētījums atklās būvniecības nozares ēnu ekonomikas apjoma izmaiņas 2017. gadā. Tajā tiks apkopoti arī būvniecības nozares uzņēmēju un ekspertu viedokļi attiecībā uz galvenajām ēnu ekonomikas problēmām būvniecības nozarē, ieteikumi ēnu ekonomikas mazināšanai, kā arī vērtējums par īstenotajām un plānotajām aktivitātēm ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecībā.

“Parakstot būvniecības nozares sadarbības memorandu, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir apliecinājusi apņemšanos ik gadu veikt padziļinātu nozares pētījumu, lai par nozares jautājumiem, tostarp arī ēnu ekonomiku, varētu runāt nevis sajūtu un nojautu līmenī, bet pamatojoties uz faktiem. Šāds ikgadējs pētījums ļautu novērtēt būvniecības nozares memorandā noteikto prioritāro uzdevumu izpildi un nepieciešamības gadījumā pārskatīt veicamos pasākumus,” norāda Baiba Fromane, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja.

Norises laiks: 2018.gada 10.maijs plkst. 9:00

Norises vieta: tiks precizēta