Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Parakstot ĢENERĀLVIENOŠANOS, puses noteikušas, ka tā stājas spēkā 6 mēnešu laikā pēc ĢENERĀLVIENOŠANĀS publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. ĢENERĀLVIENOŠANĀS ir publicēta 2019. gada 3. maija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. (https://www.vestnesis.lv/op/2019/88.DA1)
Papildus, 2019.  gada 3. jūlijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēti Grozījumi Būvniecības nozares ģenerālvienošanās (https://www.vestnesis.lv/op/2019/133.DA1) un 2019.  gada 2. augustā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēti Grozījumi Būvniecības nozares ģenerālvienošanās (https://www.vestnesis.lv/op/2019/156.DA1)
Līdz ar ko ĢENERĀLVIENOŠANĀS un tās grozījumi stājas spēkā 2019. gada 3. novembrī.