Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja amatā ievēlēts Gints Miķelsons

Ceturtdien, 26. martā, elektroniskā balsojuma formātā notika Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. Jaunas vēlēšanas tika rīkotas, jo līdzšinējā Padomes priekšsēdētāja Baiba Bļodniece amatu atstāja pirms pilnvaru termiņa beigām. Ar balsu…

Vairāk

Vadlīnijas būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem vīrusa Covid-19 ierobežošanas laikā

Saistībā ar slimības Covid-19 izplatību, valstī ieviesto ārkārtas stāvokli un Ministru kabineta ieviestajiem epidemioloģiskās drošības un citiem pasākumiem, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aicina būvuzņēmējus veikt virkni pasākumus. Pasākumi apkopoti Vadlīnijās (skat.…

Vairāk

Partnerība pievienojas aicinājumam nešķirot nozares, lemjot par atbalstu

Publicējam vairāk nekā 30 organizāciju, tostarp Latvijas Būvuzņēmēju partnerības, parakstīto vēstuli Saeimas deputātiem. Būvniecībā ir vidēji 60000 nodarbināto un šobrīd visu interesēs ir rast risinājumus, kā turpināt darbu darbiniekiem drošā…

Vairāk

Partnerība monitorē situāciju, lai izstrādātu rīcības plānu saistībā ar Covid-19 ietekmi uz nozari

Pandēmijas ierobežošanas situācijā Partnerība turpina apzināt būvniecības nozares uzņēmēju vajadzības, lai sniegtu atbalstu saviem biedriem, un strādātu ciešā sadarbībā ar valsts pārvaldi. Aicinām visus būvniecībā iesaistītos uzņēmējus iesūtīt definētos biznesa…

Vairāk

Partnerība aicina īpašā piesardzības režīmā turpināt būvdarbus

Valstī noteiktais ārkārtējais stāvoklis vīrusa COVID-19 ierobežošanai ietekmē pilnīgi visu sabiedrību un uzņēmējdarbības nozares, tostarp būvniecību. Partnerība šobrīd strādā divos krīzes situācijas risināšanas līmeņos, pirmkārt, apzinot un definējot īstermiņa riskus…

Vairāk

Uzsākts semināru cikls par Ģenerālvienošanās praktisko piemērošanu

12. martā Partnerība sadarbībā ar Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību (LBNA) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) Valsts ieņēmu dienesta administratīvajā ēkā Rīgā organizēja semināru par praktisku Ģenerālvienošanās piemērošanu būvniecības nozarē.  Semināra mērķauditorija – uzņēmumu vadītāji, finanšu…

Vairāk