Pētījums: ar mērķtiecīgiem ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem būvniecībā mazo uzņēmumu segmentā, tā nozarē saruktu vismaz līdz 22%

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības veiktais pētījums atklāj būtiskas atšķirības ēnu ekonomikas apjomā starp dažādiem uzņēmumu segmentiem, izceļot neuzrādīto jeb aplokšņu algu īpatsvaru. Ja lielo uzņēmumu vidū nedeklarētais atalgojums veido vidēji 12%,…

Vairāk

Aicinām uz diskusiju “Ēnu ekonomika būvniecības nozarē: situācijas novērtējums”

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir veikusi pētījumu “Ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumu izvērtējums” ar mērķi, izmantojot būvniecības nozares datus, apzināt un analizēt ēnu ekonomiku būvniecības nozares segmentu griezumā, un, pamatojoties uz veikto…

Vairāk

Lēmumu nepieņemšana krīzes situācijā ved būvniecību tiešā ugunsgrēkā

Ar secinājumu, ka krīzes situācijā nepieciešami steidzami lēmumi, 27. aprīlī noslēdzās pirmā diskusija, uz kuru aicināja Latvijas Būvuzņēmēju partnerība. Diskusijas mērķis bija pārrunāt partnerības izstrādātās vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai, kā…

Vairāk

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība publicē vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir izstrādājusi "Vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai" ar konkrētiem risinājumiem un to pielietošanu būvdarbu līgumos. Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības…

Vairāk

Jautājumu par minimālās algas paaugstināšanu būvniecības nozarē varētu skatīt rudenī

Izskatot būvniecības nozares arodbiedrības ierosinājumu par minimālās mēnešalgas palielināšanu būvniecības nozarē jau šī gada rudenī, darba devēju organizācijas "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība" un "Latvijas Ceļu būvētājs" neatbalstīja šādu iniciatīvu vismaz šajā…

Vairāk

Aktualitātes EDLUS izmantošanā

Elektroniskā darba laika uzskaites sistēma ir paredzēta ne tikai formālai darba laika uzskaitei, bet tas ir rīks, kas daudz plašākā nozīmē ļauj monitorēt darba produktivitāti un kontrolēt procesus būvniecības laukumā.…

Vairāk