Valdība apstiprina noteikumus par tipveida līgumiem publiskajos būvdarbos

Šodien 5. jūlija Ministru kabineta sēdē valdība ir apstiprinājusi noteikumu projektu par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu. Noteikumi paredz ieviest publiskajos būvdarbu līgumos vienotus būvdarbu pieņemšanas…

Vairāk

EM: Vadlīnijas būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrija Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) ir izstrādājusi vadlīnijas būvmateriālu[1] izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai pēc vienotiem kritērijiem publisko būvdarbu līgumu veiksmīgai saistību izpildei. Vadlīnijas attiecas uz ēku būvniecību. Vadlīnijas izstrādātas ņemot vērā…

Vairāk

Uzsāktajiem publisko ēku būvniecības projektiem būs jārod papildu finansējums

Vidējais sadārdzinājums būvniecībā attiecībā uz būvmateriāliem, tehniku, darbaspēku jau ir pieaudzis par aptuveni 22 procentiem, kas būtiski ietekmē esošo būvdarbu līgumu izpildi. Latvijas Būvuzņēmēju partnerības veiktās būvkomersantu aptaujas dati rāda,…

Vairāk

Aptaujas anketa uzņēmējiem: aktuālā situācija

Lai noskaidrotu situāciju būvniecības nozarē, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) lūdz uzņēmējus aizpildīt aptaujas anketu. Krievijas karadarbības Ukrainā ietekmes dēļ Latvijas būvkomersanti saskaras ar objektīvām problēmām izpildīt iepriekš uzņemtās līgumsaistības un…

Vairāk

Izstrādāts informatīvais materiāls karteļa pazīmju atpazīšanai iepirkumos

Konkurences padome ir izstrādājusi Signālsarakstu jeb ieteikumus pasūtītājiem, kā atpazīt karteļa iespējamās pazīmes iepirkumos. Informatīvais materiāls ir izstrādāts ar mērķi izglītot pasūtītājus par godīgas konkurences principiem un aizliegtu vienošanos pazīmēm…

Vairāk

Pētījums: ar mērķtiecīgiem ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem būvniecībā mazo uzņēmumu segmentā, tā nozarē saruktu vismaz līdz 22%

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības veiktais pētījums atklāj būtiskas atšķirības ēnu ekonomikas apjomā starp dažādiem uzņēmumu segmentiem, izceļot neuzrādīto jeb aplokšņu algu īpatsvaru. Ja lielo uzņēmumu vidū nedeklarētais atalgojums veido vidēji 12%,…

Vairāk