Būvniecības nozares ģenerālvienošanās puses vienojas par grozījumiem

Ģenerālvienošanās Pušu komiteja, kur ir pārstāvēti darba devēji un darba ņēmēji, šī gada 22. septembrī vienojās par grozījumiem, kas paredz atalgojumu būvniecībā nodarbinātajiem palielināt līdz 930 eiro (bruto) vai minimālo…

Vairāk

Būvniecības nozares uzņēmēji piedāvā risinājumu minimālās algas palielināšanai

Ņemot vērā šī brīža tirgus situāciju un ekonomisko attīstību, Latvijas būvuzņēmēji piedāvā mainīt minimālo atalgojumu būvniecībā nodarbinātajiem, palielinot to līdz 930 eiro (bruto) vai minimālo stundas tarifa likmi līdz 5,60…

Vairāk

Būvuzņēmēji jaunajai valdībai iesaka trīs prioritātes

Līdz ar jaunas valdības apstiprināšanu šī gada 15. septembrī, būvniecības nozares uzņēmēji ir definējuši trīs prioritātes: uzlabot nekustamo īpašumu investīciju programmas, risināt kvalificētu būvspeciālistu pieejamības jautājumu, uzlabot energoefektivitātes projektu ātrumu.…

Vairāk

Video ieskats seminārā par apritīgu būvniecību

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība organizēja semināru par otrreizējo izejvielu un pārstrādē atgūto materiālu izmantošanas iespējām jaunu produktu ražošanā. Apvienība ir viens no ES līdzfinansētā projekta No atkritumiem uz resursiem partneriem, kurā tiks…

Vairāk

Būvniecības nozare demonstrē apritīgas un ilgtspējīgas pieejas piemērus

Latvijas Būvuzņēmēju apvienības organizētajā seminārā par otrreizējo izejvielu un pārstrādē atgūto materiālu izmantošanas iespējām jaunu produktu ražošanā, īpaši būvniecības nozarē, eksperti un uzņēmēji secināja, ka apritīgumu veicinātu pasūtītāju izpratne, pieprasījums…

Vairāk

Aicinām uz semināru “(Būv)materiālu ilgtspējīgās pārvērtības”

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība organizē ekspertu pieredzes apmaiņas pasākumu, kurā ražotāji iepazīstinās ar otrreizējo izejvielu un pārstrādē atgūto materiālu izmantošanas iespējām jaunu produktu ražošanā. Piedaloties pasūtītājiem, projektētājiem un piegādātājiem, semināra dalībniekiem…

Vairāk