Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komiteja noteikusi nākamā perioda prioritātes

Šī gada 31. martā  notika kārtējā būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas sēdē, kurā lēma par nākamā gada prioritātēm un rotācijas kārtībā nodeva sekretariāta funkcijas Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai.  Komitejas sekretariāta funkcijas…

Vairāk

Komentārs saistībā ar pausto par piešķirto atbalstu būvniecības nozares uzņēmumiem

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Ginta Miķelsona komentārs Atsaucoties uz Valsts Ieņēmuma dienesta vadītājas teikto Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputātiem šī gada 23. martā, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība noraida publisku valsts…

Vairāk

Strādā droši. Aicinām ievērot noteiktos piesardzības pasākumus būvobjektos

Lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību, sākot ar 16. martu Latvijā ir stingri rekomendēts attālināts darbs visiem, kuru darba specifika to ļauj, kā arī ieviesti stingrāki ierobežojumi darbam klātienē atvērta tipa…

Vairāk

Svarīgākie notikumi būvniecības nozarē 2020. gadā

Būvniecības nozare ir balstījusi Latvijas ekonomiku šogad; nākamajā gadā vajadzīga konstruktīvāka sadarbība ar valsts pārvaldi. Būvniecības nozare, kas ir septītais lielākais Latvijas tautsaimniecības sektors, šogad strādājusi pandēmijas ēnā, turpinot dod…

Vairāk

Ražīgumu būvniecībā var būtiski kāpināt lielākas investīcijas, eksports un strukturālas reformas

Produktivitātes palielināšanai būvniecībā ir nepieciešami pārkārtojumi pašos uzņēmumos, mazo specializēto uzņēmumu apvienošanās vidējos, plašāka eksporta attīstība un mērķtiecīgs valsts pārvaldes atbalsts. Kopā ar efektīvākiem publiskiem iepirkumiem, ilgtspējīgu investīciju politiku pētniecībā…

Vairāk

Jauns infografiks rīcībai Covid-19 izplatības novēršanai būvobjektā: darbi iekštelpās

Partnerība ir izstrādājusi jaunu vizuālo materiālu rīcībai Covid-19 izplatības novēršanai būvobjektā, uzsverot drosības pasākumus, kas jāievēro, sākoties darbiem iekštelpās. Aicinām izmantot sagatavoto materiālu, pielāgojot to savām vajadzībām! Iestājoties vēsākam laikam,…

Vairāk