LBP EDLUS

Ievērojot likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktās prasības, Partnerība, sadarbībā ar IT tehnisko nodrošinātāju, ir izstrādājusi elektroniskā darba laika uzskaites sistēmu (LBP EDLUS), kas paredz iespēju vienotā sistēmā reģistrēt un uzturēt datus par būvlaukumos nodarbinātām personām un būvlaukumu apmeklētājiem.

LBP EDLUS priekšrocības:

 • Katram uzņēmumam ir savs profils, kurā tas reģistrē savus darbiniekus.
 • Katram uzņēmumam ir pieeja savu darbinieku reģistrācijas laikiem, savukārt ģenerāluzņēmējam – visiem tā būvlaukumā nodarbināto personu reģistrācijas laikiem.
 • Uzsākot darbu jaunā būvlaukumā, uzņēmumam, kurš jau ir reģistrēts sistēmā un ir reģistrējis darbiniekus sistēmā, nav atkārtoti jāievada dati par darbiniekiem, bet tikai sistēmas ietvaros jāpieprasa piekļuve būvlaukumam.
 • LBP EDLUS nodrošina iespēju būvlaukumos reģistrēties dažādos veidos, izmantojot:
 1. NFC elektronisko karti vai uzlīmi;
 2. mobilo aplikāciju darbiniekiem;
 3. mobilo aplikāciju būvlaukumu atbildīgajai personai vai darbu vadītājam, kurš var reģistrēt darbiniekus caur savu mobilās aplikācijas profilu;
 4. interneta pārlūku;
 5. iezvanpieeju.
 • Vienotā LBP EDLUS ļauj samazināt uzņēmumu izdevumus, jo sistēmas izmaksas sedz visi ģenerāluzņēmēji, kuri lieto sistēmu.
 • LBP EDLUS funkcionalitāte tiek regulāri uzlabota un attīstīta, pielāgojot to ne tikai likuma prasību izpildei, bet arī uzņēmumu iekšējām vajadzībām, piemēram, atvieglojot grāmatvedības atskaišu sagatavošanu vai izmantojot to kā analītisko rīku uzņēmuma procesu efektivizēšanai.
 • Partnerība uztur pastāvīgu dialogu ar valsts iestādēm, nodrošinot sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem un sniedzot atbalstu uzņēmumiem par likuma prasību piemērošanu.
 • Objekta aprīkošanu nodrošina uzņēmums SIA “Datu tehnoloģiju grupa” (DTG), kas ir viens no profesionālākajiem uzņēmumiem Latvijā un jau 15 gadus Latvijas tirgū piedāvā telekomunikāciju, vājstrāvas un elektroinstalācijas tīklu izbūves pakalpojumus un risinājumus.
 • DTG nodrošina regulāru LBP EDLUS monitoringu, kā arī ātru un profesionālu tehnisko atbalstu sistēmas lietotājiem.
 • Datu aizsardzībā tiek nodrošināta augstākā līmeņa konfidencialitāte un Vispārīgas datu aizsardzības regulas 2016/679 prasību ievērošana.
 • LBP EDLUS nodrošinās juridiski atbilstošu un funkcionāli ērtu datu nodošanu valsts vienotajā darba laika uzskaites datu bāzē (VEDLUDB).
 • Sistēmas lietotāju administrēšanu un attīstību nodrošina Partnerība.

Elektroniskās kartes:

 • Partnerība nodrošina darbinieku elektronisko karšu izgatavošanu.
 • Kartes tiek apdrukātas tā, lai tās vienlaicīgi var izmantot arī kā būvnieku darbinieka apliecību.
 • Katram darbiniekam ir viena elektroniskā karte, kuru var izmantot visos būvlaukumos, kuros darbiniekam ir piešķirta piekļuve. Tiesības piekļūt būvlaukumos piešķir un maina ģenerāluzņēmējs LBP EDLUS vidē.
 • Jebkurš uzņēmums, kura darbinieki ir LBP EDLUS, var pasūtīt darbinieku kartes LBP EDLUS vidē.

Par vienotas LBP EDLUS sistēmas ieviešanu uzņēmumā aicinām rakstīt uz edlus@latvijasbuvnieki.lv.

Par jaunu lietotāju pievienošanu sistēmai rakstiet uz atbalsts@latvijasbuvnieki.lv.