Kā kļūt par biedru?

Aicinām iesaistīties Latvijas Būvuzņēmēju apvienības ikdienas darbā un organizētajos pasākumos ikvienu Latvijas būvniecības uzņēmumu, kas vēlas sniegt savu artavu būvniecības nozares sakārtošanā un pilnveidošanā.

Šī mērķa vārdā mūsu organizācijā ir izveidoti divi līdzdalības statusi – pilntiesīgais biedrs, kā arī asociētais biedrs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas paredz atvieglotu kārtību dalībai mūsu organizācijā.

Lai saņemtu papildu informāciju par pievienošanos Latvijas Būvuzņēmēju apvienībai, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi birojs@latvijasbuvnieki.lv.