Kas ir EDLUS?

Visās trešās grupas jaunbūvēs un būvdarbos virs 350 000 eiro ir jāievieš elektroniskā darba laika uzskaites sistēma (EDLUS). To paredz likums “Par nodokļiem un nodevām”.

Ģenerāluzņēmēja pienākumi:

Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs par EDLUS ieviešanu un uzturēšanu būvlaukumā, kā arī par datu glabāšanu līdz to nodošanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB). Par katras būvlaukumā nodarbinātās personas elektronisko darba laika reģistrēšanu būvlaukumā atbildīgs ir attiecīgās personas darba devējs un pati nodarbinātā persona.

No 2024. gada 1. jūlija ģenerāluzņēmējam būs pienākums VEDLUDB nodot informāciju arī par iepriekšējā mēnesī veiktajiem norēķiniem ar saviem apakšuzņēmējiem.

Apakšuzņēmēja pienākumi:

Apakšuzņēmējs ir atbildīgs par informācijas ievadīšanu un aktualizēšanu EDLUS attiecībā par saviem nodarbinātajām darbiniekiem. Papildus, līdzīgi kā ģenerāluzņēmējam, arī apakšuzņēmējam katru mēnesi VEDLUDB ir jāiesniedz ziņas par noslēgtajiem līgumiem ar saviem apakšuzņēmējiem, kā arī no 2024. gada 1. jūlija būs pienākums VEDLUDB nodot informāciju par iepriekšējā mēnesī veiktajiem norēķiniem ar saviem apakšuzņēmējiem.   

Būvlaukumā atrašanās laiku personai var reģistrēt, izmantojot brīvi pielāgotu ierīci vai IT risinājumus, kas nodrošina personu identificēšanu un laika reģistrēšanu. Vienlaikus, EDLUS datus uzņēmumi var izmantot ne tikai likumisko prasību ievērošanai, bet arī būvniecības procesu analīzei, tostarp analizējot darbinieku produktivitāti.

Vairāk par EDLUS uzzini šajā video!