Par partnerību

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies vairāk nekā trīsdesmit Latvijas lielākie būvuzņēmēji. Partnerības mērķis — veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstību, kas balstās tādās vērtībās kā drošība, kvalitāte, starptautiska konkurētspēja un atbildība. Latvijas Būvuzņēmēju partnerība veido efektīvu dialogu starp būvniecības nozari un Latvijas valsti, neatlaidīgi strādājot šī mērķa sasniegšanai.

Biedrības darbības uzdevumi ir:

  • panākt būvniecības sektoram labvēlīgu politiku, kas veicinātu ilgtspējīgu nozares attīstību un konkurētspēju ārvalstu tirgos;
  • ieviest labas prakses standartus, kas veicinātu kvalitāti un drošību būvniecībā;
  • parādīt nozari kā perspektīvu vidi karjeras attīstīšanai, rosinot jauniešus apgūt ar nozari saistītās profesijas;
  • rosināt pārmaiņas izglītības sistēmā, lai jaunie speciālisti tiktu sagatavoti atbilstoši darba tirgus vajadzībām;
  • veikt pasākumus, kas nodrošina godīgu konkurenci un mazina ēnu ekonomiku.

Lai īstenotu izvirzītos mērķus, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aktīvi piedalās un pauž savu viedokli ar nozari saistītos pasākumos, ko organizē gan valsts, gan sabiedriskās organizācijas. Tāpat biedrība var rosināt izmaiņas normatīvajos aktos. Biedrības darbības metodes ietver arī semināru, diskusiju, konferenču, kā arī konsultāciju un analītisko procesu organizēšanu.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir Eiropas Būvniecības industrijas federācijas (FIEC) biedrs. Tā ir ietekmīgākā būvniecības nozares darba devēju un uzņēmēju interešu paudēja Eiropas Savienībā, kas iekļauta Eiropas Komisijas interešu organizāciju sarakstā, ar kurām tai saskaņā ar Līgumu par ES darbību ir jākonsultējas nozares vārdā. Tādējādi Partnerībai kā vienīgajai FIEC pārstāvētajai Latvijas organizācijai ir iespēja virzīt Latvijas būvniecības nozares intereses Eiropas līmenī, aktīvi paužot savu viedokli un iesaistoties tās iekšējās procedūrās.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vērtības ir drošība, kvalitāte un ilgtspēja.