Par apvienību

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies ap trīsdesmit Latvijas lielākie būvuzņēmēji. Apvienības mērķis — veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstību, kas balstās tādās vērtībās kā drošība, kvalitāte, starptautiska konkurētspēja un atbildība. Latvijas Būvuzņēmēju apvienība veido efektīvu dialogu starp būvniecības nozari un Latvijas valsti, neatlaidīgi strādājot šī mērķa sasniegšanai.

Biedrības darbības uzdevumi ir:

  • panākt būvniecības sektoram labvēlīgu politiku, kas veicinātu ilgtspējīgu nozares attīstību un konkurētspēju ārvalstu tirgos;
  • ieviest labas prakses standartus, kas veicinātu kvalitāti un drošību būvniecībā;
  • parādīt nozari kā perspektīvu vidi karjeras attīstīšanai, rosinot jauniešus apgūt ar nozari saistītās profesijas;
  • rosināt pārmaiņas izglītības sistēmā, lai jaunie speciālisti tiktu sagatavoti atbilstoši darba tirgus vajadzībām;
  • veikt pasākumus, kas nodrošina godīgu konkurenci un mazina ēnu ekonomiku.

Lai īstenotu izvirzītos mērķus, apvienība aktīvi piedalās un pauž savu viedokli ar nozari saistītos pasākumos, ko organizē gan valsts, gan sabiedriskās organizācijas. Tāpat biedrība var rosināt izmaiņas normatīvajos aktos. Biedrības darbības metodes ietver arī semināru, diskusiju, konferenču, kā arī konsultāciju un analītisko procesu organizēšanu.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība cieši sadarbojas ar Eiropas Būvniecības industrijas federāciju (FIEC). Tā ir ietekmīgākā būvniecības nozares darba devēju un uzņēmēju interešu paudēja Eiropas Savienībā, kas iekļauta Eiropas Komisijas interešu organizāciju sarakstā, ar kurām tai saskaņā ar Līgumu par ES darbību ir jākonsultējas nozares vārdā.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vērtības ir drošība, kvalitāte un ilgtspēja.

Pārvaldība

Latvijas Būvuzņēmēju apvienības vadītājs ir Edijs Kupčs. Biedrības vadītāja kompetencē ietilpst Latvijas Būvuzņēmēju apvienības ikdienas darba organizēšana, lai nodrošinātu biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienības Goda prezidents ir Valdis Birkavs. Valdis Birkavs iepriekš ir bijis LR Ministru prezidents, ārlietu ministrs un tieslietu ministrs. Vairāku gadu garumā Valdis Birkavs ir vadījis arī Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, šobrīd biedrībai sniedz konsultācijas stratēģiskos jautājumos.

Goda prezidents Valdis Birkavs

Uzraudzības padome

Darbam uzraudzības padomē katrs biedrs ir izvirzījis vienu pārstāvi.

UZRAUDZĪBAS PADOMES SASTĀVS:

  • Guntis Āboltiņš-Āboliņš, PS BERERIX
  • Edgars Kronbergs, SIA Bukoteks
  • Maija Dzirkale, inženieru birojs CMB
  • Valdis Birkavs, LBA Uzraudzības padomes pārstāvis