10.07.2017

10.jūlijā spēkā stājušies grozījumi Būvniecības likumā, kas uzlabos būvniecības procesa efektivitāti un samazinās administratīvo slogu būvniecības procesa dalībniekiem. Šo grozījumu būtiskākais ieguvums nozarei ir paplašinātas un skaidri definētas iespējas atkāpēm no būvnormatīvu tehniskajām prasībām. Jaunais būvniecības regulējums nosaka arī atvieglotas […]

Sociālie mediji


Biedri