Partnerības kalendārs

Dalība Latvijas Būvniecības padomes sēdē

Pasākuma datums: 25.07.2018.

Darbības virzieni skatīt visas tēmas

Ģenerālvienošanās projekts par minimālo algu būvniecības nozarē

Informācija un analīze

Būvniecības tipveida līgumu noteikumi

Informācija un analīze

Grozījumi Būvniecības likumā

Informācija un analīze