A/S “RERE Grupa” pabeigusi Krāslavas pils parka stadiona pārbūvi

Image for A/S “RERE Grupa” pabeigusi Krāslavas pils parka stadiona pārbūvi

Atjaunots futbola laukums un vieglatlētikas stadions, uzbūvēta jauna ēka tiesnešu vajadzībām, kā arī modernizēta infrastruktūra – tas viss tika paveikts Krāslavas pils parka stadiona pārbūves projekta ietvaros. Ceturtdien, 12. jūlijā notika stadiona atklāšana.

Lai arī darbi bija jāpaveic īsā laika posmā – šā gada janvārī noslēgtais līgums paredzēja objekta nodošanu ekspluatācijā 2018. gada jūnijā, tas ir veiksmīgi izdevies. Līdz ar to tagad Krāslavas iedzīvotāji un viesi var priecāties par stadiona ievērojamajām pārmaiņām – futbola laukumā ieklāts jauns zāliens, stadiona skrejceļam nomainīts mūsdienīgs un Eiropas standartiem atbilstošs gumijas segums, izveidoti vieglatlētikas disciplīnu sektori, veikta teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana un nožogošana, kā arī komunikāciju, elektrotīklu un videonovērošanas tīklu uzstādīšana. Projekta ietvaros uzbūvēta jauna trīs moduļu ēka spēļu tiesnešiem, atjaunoti stadiona teritorijā esošie soli un pa teritorijas perimetru ieklāts bruģis, izveidojot arī piebraucamo ceļu un gājēju ietves.

“Ņemot vērā īso periodu būvdarbu veikšanai, kā arī nepieciešamību laikapstākļu dēļ ņemt tehnoloģisko pārtraukumu, esmu apmierināts ar padarīto – darbus ir izdevies īstenot paredzētajā laikā un kvalitātē,” stadiona atklāšanā atzina “RERE Vide” projektu vadītājs Edvīns Puduls.

Savukārt Krāslavas novada domes izpilddirektors Jānis Geiba norādīja, ka lielākais gandarījums ir par to, ka pārbūvētais stadions nodrošinās ievērojami plašākas  kvalitatīvu sporta nodarbību iespējas trīs apkārt esošo skolu audzēkņiem. “Pateicoties abpusēji ieinteresētai un atvērtai sadarbībai ar būvnieku, īsā laikā veiksmīgi īstenota stadiona pārbūve, kas blakus esošajām izglītības iestādēm bija ļoti svarīga,” sacīja J. Geiba.

Krāslavas pils parka stadions tika rekonstruēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts ģimnāzijā un Krāslavas pamatskolā” ietvaros. Stadiona pārbūve ir projekta pirmā aktivitāte, un būvniecības līguma summa ir 0.85 milj. EUR.

Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, mācību vides uzlabošana un jaunāko tehnoloģiju ieviešana kvalitatīvākai un uz kompetencēm balstītai mācību satura pilnveidošanai.

Krāslavas pils parka stadions ir jau otrais A/S “RERE Grupa” uzticētais šāda tipa projekts –  uzņēmuma speciālisti strādājuši arī pie Cēsu stadiona rekonstrukcijas projekta, kas ieguvis apbalvojumu “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Ainava”.