Partnerības kalendārs

Latvijas Būvniecības padomes sēde

Pasākuma datums: 16.09.2021. plkst. 14.00

Darbības virzieni skatīt visas tēmas

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās par minimālo algu

Informācija un analīze

Dalība Eiropas Būvniecības industrijas federācijā (FIEC)

Informācija un analīze

Būvniecības tipveida līgumu noteikumi

Informācija un analīze