Aptaujas anketa uzņēmējiem: aktuālā situācija

Image for Aptaujas anketa uzņēmējiem: aktuālā situācija

Lai noskaidrotu situāciju būvniecības nozarē, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) lūdz uzņēmējus aizpildīt aptaujas anketu. Krievijas karadarbības Ukrainā ietekmes dēļ Latvijas būvkomersanti saskaras ar objektīvām problēmām izpildīt iepriekš uzņemtās līgumsaistības un nodrošināt publisko būvdarbu līgumu izpildi.

Kopējais izmaksu sadārdzinājums neļauj iekļauties līgumcenā, radot finanšu zaudējumus, savukārt būvizstrādājumu nestabilās piegādes apdraud būvniecības ieceres īstenošanas termiņu ievērošanu. Pieaugot zaudējumu apjomam, palielinās risks, ka būvkomersanti vienpusēji atkāpsies no publiskajiem būvdarbu līgumiem, atstājot nepabeigtus būvobjektus.

Attiecībā uz ceļu būvdarbiem ir redzams zināms progress – ir izstrādātas vadlīnijas, notiek Latvijas Valsts Ceļu kā pasūtītāja un piegādātāju sarunas par esošo būvdarbu indeksāciju. Vadlīnijas ir iespējams piemērot arī pašvaldībām attiecībā uz ceļu un ielu būvdarbu līgumiem. Arī Valsts nekustamie īpašumi informē, ka ievieš būvdarbu līgumu indeksāciju.

Attiecībā uz civilo (ēku) būvdarbu līgumiem Ekonomikas ministrija (EM) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ir izstrādājuši indeksācijas vadlīnijas, kas pieejamas EM mājaslapā un IUB interneta vietnē. Arī partnerība ir publicējusi vadlīnijas ar piemērošanas piemēriem. Izstrādātie dokumenti tiek regulāri pilnveidoti.

Tomēr LBP no vairākiem būvniekiem saņem informāciju, ka publiskie pasūtītāji kavējas ar lēmumiem šajā sakarā. Ir pagājuši trīs mēneši jaunajos ārkārtas apstākļos, esošā būvdarbu sezona turpinās, taču nav pilnīgas skaidrības, vai un kad publiskie pasūtītāji pieņems līgumu grozījumu lēmumus!

Tāpēc Latvijas Būvuzņēmēju partnerība plāno tikšanās ar jauno ekonomikas ministri, lai vēlreiz skaidrotu situāciju būvnozarē un kopīgi saprastu, vai tuvākā mēneša laikā FM un valdībā sekos kādi valsts pārvaldes lēmumi šajā jomā.

Lūgums līdz 13.06.2022. plkst.17.00 aizpildīt anonīmu anketu: https://forms.gle/BukKswTCxEWQSFPc6

Jūsu sniegtās atbildes palīdzēs padziļināti saprast situāciju nozarē un sniegt valsts pārvaldei būvuzņēmēju viedokli.

Ja rodas jautājumi par anketu, lūgums sazināties ar Jūliju Jaunrodziņu: julija.jaunrodzina@latvijasbuvnieki.lv. Paldies par iesaistīšanos un aktīvu rīcību!