Atklāts RERE Būve celtais DSV loģistikas centrs Krustpils ielā

Image for Atklāts RERE Būve celtais DSV loģistikas centrs Krustpils ielā

Ceturtdien, 5. jūlijā tika atklāts “DSV” loģistikas centrs Rīgā, Krustpils ielā 31.  Būvniecības ģenerāluzņēmējs bija SIA “RERE Būve”, kas projekta ietvaros pārbūvēja 2000m2 un no jauna uzbūvēja 4500m2, radot jaunas biroja un noliktavu telpas.

Šis ir viens no SIA “RERE Būve” īstenotajiem “Design & Build” jeb “Projektēt un būvēt” projektiem, kura ietvaros būvnieks uzņēmas atbildību par visu procesu – sākot no projektēšanas līdz pat būves nodošanai ekspluatācijā.

“Mums šī bija jauna pieredze, kad visu projektēšanas un būvniecības procesu uzticējām vienam sadarbības partnerim. Un jāteic, ka tā ir attaisnojusi uz sevi liktās cerības, jo darbi notika raiti un bija skaidrs, pie kā vērsties, ja radās papildjautājumi un projekta īstenošanas laikā bija nepieciešami jauni risinājumi. Līdz ar to esam apmierināti gan ar sadarbības partneri – SIA “RERE Būve”, gan izvēlēto risinājumu darbu pasūtīšanai,” norāda pasūtītāja  – SIA “DSV” valdes loceklis Jānis Meikulāns.

Darbi tika uzsākti 2017. gada maijā un noslēdzās gadu vēlāk.

“Projekta ietvaros tika veikti divu veidu būvniecības darbi – esošo noliktavu pārvietošana un demontāža, pēc tam tās pārceļot atpakaļ, atjaunojot un nostiprinot, kā arī jaunu telpu izbūve. Visā darba procesā centāmies rast labākos un mūsdienīgākos celtniecības risinājumus, piemēram, izmantojām valčbetonu – ar veltni blīvētu betonu. Tā kā ēka paredzēta uzņēmējdarbībai, tieši kvalitāte, funkcionalitāte un cena ir projekta galvenie rādītāji, ” uzsver Arnis Rītiņš, SIA “RERE Būve” projekta vadītājs.

“Darbi tika veikti līgumā noteiktajā kvalitātē, pienācīgi pabeigti un tiek nodrošināta garantijas saistību izpilde. SIA “RERE Būve” ir augsti kvalificēts un atbildīgs būvuzņēmums, kas augstvērtīgi veic būvdarbu vadīšanu,” būvnieku darbu vērtē J. Meikulāns.

Projekta summa ir 3.5 milj. EUR, kas ir pasūtītāja paša finansējums.

SIA “RERE Būve” ir A/S “RERE Grupa” uzņēmums. Projektā darbus līdztekus citiem apakšuzņēmējiem veica arī “RERE Grupa” uzņēmums SIA “RERE Vide”.