Atvieglo prasības izmaiņām būvniecības iecerē

Image for Atvieglo prasības izmaiņām būvniecības iecerē

10.jūlijā spēkā stājušies grozījumi Būvniecības likumā, kas uzlabos būvniecības procesa efektivitāti un samazinās administratīvo slogu būvniecības procesa dalībniekiem.

Šo grozījumu būtiskākais ieguvums nozarei ir paplašinātas un skaidri definētas iespējas atkāpēm no būvnormatīvu tehniskajām prasībām. Jaunais būvniecības regulējums nosaka arī atvieglotas prasības izmaiņām būvniecības iecerē, kā arī izmaiņu veikšanai būvdarbu laikā.

Tāpat ar šiem grozījumiem mazināta birokrātija militārajiem un nacionālajiem interešu objektiem, lai neaizkavētu valstij nozīmīgu objektu būvniecību. Atvieglots arī sadarbības process ar valsts iestādēm, veicinot iespējas dokumentus iesniegt elektroniskā veidā Būvniecības informācijas sistēmā.

Saeima šos grozījumus galīgajā lasījumā pieņēma 2017.gada 22.jūnijā.