Baiba Fromane: ģenerālvienošanās noslēgšanai būtiski grozījumi Darba likumā un uzņēmēju motivācijas programmas izstrāde

Image for Baiba Fromane: ģenerālvienošanās noslēgšanai būtiski grozījumi Darba likumā un uzņēmēju motivācijas programmas izstrāde

Lai būvniecības nozarē jau līdz šī gada beigām izdotos panākt ģenerālvienošanos par minimālajiem algu līmeņiem, nepieciešami grozījumi Darba likumā, kā arī motivācijas programmas izstrāde tiem uzņēmumiem, kuri pievienosies ģenerālvienošanās noslēgšanā. To šodien uzrunā Būvniecības nedēļas atklāšanā sacīja Latvijas Būvuzņēmēju partnerības (LBP) vadītāja Baiba Fromane.

“Viens no risinājumiem ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecībā, kas būtu ļoti iedarbīgs, bet prasa veikt plašus sagatavošanās priekšdarbus, ir nozares ģenerālvienošanās noslēgšana par minimālajām algām. Šādas sistēmas ieviešana atstās pozitīvu efektu uz pilnīgi visiem būvniecības sektorā iesaistītajiem,” uzsvēra B.Fromane.

Patlaban Labklājības ministrija ir sagatavojusi nepieciešamos grozījumus Darba likumā, kuri ir pārrunāti gan ar valsts institūcijām, gan ar sociālajiem partneriem. Kā norādīja B.Fromane, plānots, ka jau maijā grozījumi tiks virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā un, cerams, steidzamības kārtā nonāks arī Saeimas dienas kārtībā.

Viena no galvenajām niansēm, kura objektīvi varētu kavēt ģenerālvienošanās noslēgšanu, ir fakts, ka vienošanos no nozares puses var slēgt darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības biedri. Pirmkārt, šīm organizācijām ir jāspēj apvienot ievērojamu skaitu nozares uzņēmumu. Un, otrkārt – uzņēmumi, kuri nav organizāciju biedri nevar piedalīties ģenerālvienošanās noslēgšanā, sacīja B.Fromane.

Viņa arī norādīja, ka Darba likumā iekļautais ģenerālvienošanās noslēgšanas priekšnoteikums – 60 procenti no nozares preču apgrozījuma vai pakalpojuma apjoma – nešaubīgi ir liels izaicinājums jebkurai nozarei, kurā pastāv brīvā konkurence.

“Partnerības aprēķini liecina, ka ģenerālvienošanās noslēgšanai, kā minimums, nepieciešama 400 uzņēmumu dalība. Jānorāda, ka nozarē kopumā ir reģistrēti apmēram 25 tūkstoši komersanti,” teica LBP vadītāja.

Baiba Fromane uzsvēra, ka bez nepieciešamajiem grozījumiem Darba likumā, būtiska ir arī motivācijas programmas izstrāde tiem uzņēmumiem, kuri piedalīsies ģenerālvienošanās noslēgšanā. Partnerības ieskatā tieši uzņēmumu motivācija būs faktors, kas izšķirs to, vai būvniecības nozarē būs iespējams uzsākt būtiskas pārmaiņas.

“Uzņēmumi, kuri iesaistās ģenerālvienošanās procesā, pārstāv to nozares uzņēmumu daļu, kuriem ir vēlme veidot ilgtspējīgu būvniecības nozari, kuras pamatā ir drošība, kvalitāte, ilgtermiņa attīstība un konkurētspēja,” uzsvēra B.Fromane.

Kā iespējamos motivācijas instrumentus B.Fromane minēja priekšrocību noteikšanu publiskajos iepirkumos, atvieglotu nodokļu nomaksas procesu, jaunus darba devēju attaisnotos izdevumus, uzraugošo iestāžu kontroles pasākumu atvieglošanu vai papildus punktu iegūšanu Būvkomersantu klasifikatorā.