Partnerības vadītāja Baiba Fromane atkārtoti ievēlēta Latvijas Būvniecības padomē

Image for Partnerības vadītāja Baiba Fromane atkārtoti ievēlēta Latvijas Būvniecības padomē

Šā gada 9. novembrī būvniecības nozares nevalstisko un profesionālo organizāciju pārstāvji ievēlēja jaunu Latvijas Būvniecības padomi. Par padomes priekšsēdētāju ievēlēts Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis Artis Dzirkalis, bet par padomes priekšsēdētāja vietnieku – Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padomes valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons.

Padomē ievēlēti un tās darbā nākamā gada laikā vēl piedalīsies:

Guntis Āboltiņš – Āboliņš – Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera;

Andris Bērziņš – Latvijas ceļu būvētājs;

Kaspars Bondars – Latvijas Ģeotehniķu savienība;

Mārtiņš Budahs – Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija;

Baiba Fromane – Latvijas Būvuzņēmēju partnerība;

Normunds Grinbergs – Latvijas Būvnieku asociācija;

Leonīds Jākobsons – Būvmateriālu ražotāju asociācija;

Ināra Laube – Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru  savienība;

Ilmārs Leikums – Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija;

Elīna Rožulapa – Latvijas Arhitektu savienība;

Normunds Tirāns – Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija;

Gunārs Valinks – Latvijas Inženierkonsultantu asociācija;

Roberts Vecums-Veco – Latvijas Amatniecības kamera, Latvijas Restauratoru biedrība.

Padomes sastāvā ir arī pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

2017.gada laikā Latvijas Būvniecības padome G. Miķelsona vadībā izstrādāja “Būvniecības vidēja termiņa stratēģiju 2017.-2024. gadam”, kas turpmāk būs Ekonomikas ministrijas un Padomes rīcības dokuments. Tāpat Padome aktīvi iesaistījusies priekšlikumu izstrādei grozījumiem Būvniecības likumā un citos normatīvajos aktos. Savukārt B. Fromanes vadībā izstrādāta Saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas metodoloģija būvdarbu, kā arī “projektē un būvē” iepirkumos, kas būtiski atvieglos valsts un pašvaldību iepirkumu komisiju darbu, kā arī būs palīgs Iepirkumu uzraudzības birojam, izskatot sūdzības par būvdarbu iepirkumiem. Tāpat viņas vadībā šogad  būvniecības nozare tikusi pie sava Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas, kas izvērtēs  ētikas normu pārkāpumus par jebkuru būvniecības nozares personu.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.