Baiba Fromane ievēlēta Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja vietnieces amatā

Image for Baiba Fromane ievēlēta Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja vietnieces amatā

Šā gada 7.decembrī Ekonomikas ministrijā Latvijas Būvniecības padomes (turpmāk – Padome) sēdē par Padomes priekšsēdētāju būvniecības nozari pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji ievēlēja Ilgtspējīgas Būvniecības padomes valdes priekšsēdētāju Gintu Miķelsonu, bet par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” valdes locekli Baibu Fromani.

Iezīmējot jaunās Padomes darba uzdevumus un mērķus, Gints Miķelsons uzsvēra, ka nepieciešams uzlabot Padomes darba efektivitāti, pārskatot īstermiņa un vidēja termiņa mērķus un stiprināt Padomes statusu un ietekmi nozares attīstībai būtisko jautājumu risināšanā.

Uzrunājot Padomi Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) valsts sekretāra vietnieks, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors Edmunds Valantis aicināja pievērst uzmanību plašajiem izaicinājumiem būvniecības nozarē, kas kopīgiem spēkiem ir jārisina, īpaši jautājumos, kas saistīti ar ēnu ekonomiku, kā arī būvniecības kvalitātes uzlabošanu.

2017.gadā jaunā Padome, kopā ar Ekonomikas ministriju strādās pie vidēja termiņa būvniecības nozares stratēģijas projekta, kā arī nodrošinās atbildīgo Ministru kabineta locekļu un būvniecības nozares pārstāvju 2016.gada 31.maijā noslēgtajā Memorandā izvirzīto mērķu un uzdevumu, kas tiešā veidā ir vērsti uz ēnu ekonomikas mazināšanu būvniecības nozarē, izpildi. Tāpat Padome ir apņēmusies stiprināt tās ietekmi būvniecības politikas veidošanā, nodrošināt Padomes pārstāvniecību Ministru kabinetā, Saeimā un citās institūcijās, būvniecības nozarei nozīmīgu jautājumu risināšanai. Vienlaikus Padome plāno vairāk pievērsties ne tikai būvniecības procesa pilnveidošanai, bet arī investīciju vides attīstībai.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības. Tāpat Padomē ir 15 būvniecības nozares nevalstisko un profesionālo organizāciju pārstāvji – Latvijas Elektroerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes loceklis Pēteris Dzirkals, Latvijas Arhitektu savienības priekšsēdētāja vietniece un Latvijas Arhitektu savienības sertificēšanas centra vadītāja Elīna Rožulapa, „Latvijas ceļu būvētājs” izpilddirektors Zigmārs Brunavs, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietniece Ināra Laube, Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors Leonīds Jākobsons, Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas valdes loceklis Juris Mellēns, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane, Latvijas Ģeotehniķu savienības valdes priekšsēdētājs Kaspars Bondars, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes loceklis Oskars Zivtiņš, Latvijas Amatniecības kameras biedrs Roberts Vecums-Veco, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras biedrs, SIA «YIT Celtniecība» valdes priekšsēdētājs Andris Božē, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs, Ilgtspējīgas Būvniecības padomes valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons, Transportbūvju inženieru asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Rāzna.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Padomes sastāvs tiek atjaunots katru gadu. Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs. Plānots, ka Padomes sēdes notiks reizi mēnesī.