Baiba Fromane: Lēnās būvniecības projektu skaņošanas dēļ apdraudēta investīciju piesaiste Latvijai

Image for Baiba Fromane: Lēnās būvniecības projektu skaņošanas dēļ apdraudēta investīciju piesaiste Latvijai

Ja netiks mainīts būvniecības regulējums valstiskā līmenī, kā arī uzlabots Rīgas būvvaldes darbs, Latvija turpinās zaudēt ārvalstu investīcijas. Tā, komentējot Latvijas pozīciju jaunākajā Pasaules Bankas reitingā Doing Business 2018, norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane. Viņa uzsver, ka būvniecības procesa efektivitāte un ilgums ir valsts konkurētspējas jautājums, un, kā liecina jaunākais Doing Business reitings, Latvija šajā ziņā būtiski atpaliek no kaimiņvalstīm Igaunijas un Lietuvas.

“Ne Rīgā, ne arī valstiskā līmenī pēdējā gada laikā nav panākti būtiski uzlabojumi, lai atvieglotu būvniecības procesu. Tas negatīvi atsauksies ne tikai uz šī, bet arī nākamā gada piesaistīto investīciju apjomu. Ir jāsaprot, ka uz spēles likta ne tikai Latvijas konkurētspēja ar Lietuvu un Igauniju, bet arī Rīgas pozīcijas abu pārējo Baltijas valstu galvaspilsētu starpā,” uzsver Baiba Fromane.

Lai gan Latvijas vērtējums uzlabojies tādās pozīcijās kā uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas, nodokļu nomaksa un līgumsaistību izpilde, Latvija kritumu piedzīvojusi būvniecības atļauju pozīcijā. Jo īpaši šajā ziņā izceļamies kaimiņvalstu vidū – starp Eiropas Savienības valstīm Igaunija ieņem 3.vietu, Lietuva – 4.vietu, savukārt Latvija – 16.vietu. Šim rādītājam ir būtiska loma ārvalstu investīciju piesaistes ziņā, norāda Baiba Fromane.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības ieskatā būvniecības nozarē nepieciešami trīs būtiski uzlabojumi. Pirmkārt, nepieciešami grozījumi Būvniecības likumā, nosakot precīzu atbildību dalījumu starp būvniecības procesā iesaistītajām personām un precīzi definējot būvvalžu lomu un kompetences robežas būvniecības procesā. Otrkārt, jāievieš elektroniska būvprojektu skaņošana ar būvvaldēm. Treškārt, jāievieš “klusēšanas – piekrišanas” princips saskaņošanas procesā ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Būvniecības likuma grozījumi patlaban tiek apspriesti Ekonomikas ministrijas izveidotajā darba grupā un to tālāka virzīšana Ministru kabinetā plānota tuvāko mēnešu laikā. Darba grupa pie apjomīgajiem grozījumiem ir strādājusi teju pusgada garumā, tādēļ nozare sagaida sagatavoto grozījumu ātru izskatīšanu un pieņemšanu Saeimā.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība atzinīgi vērtē Pasaules Bankas rekomendāciju būvniecības regulējuma piemērošanā vairāk iesaistīt privāto sektoru, tādējādi sekmējot regulējuma mērķu sasniegšanu. Ārvalstīs publiskā un privātā sektora sadarbība  būvniecības regulējuma piemērošanā ir uzrādījusi labus rezultātus, valsts institūcijām iepriekš definējot stingras kvalifikācijas prasības un efektīvus pārraudzīšanas mehānismus.