Baiba Fromane: Rail Baltica būvniecībai būs jāpiesaista darbaspēks no ārvalstīm

Image for Baiba Fromane: Rail Baltica būvniecībai būs jāpiesaista darbaspēks no ārvalstīm

Lai novērstu darbaspēka trūkumu dzelzceļa infrastruktūras projekta Rail Baltica būvniecības laikā, Baltijas valstīm jābūt gatavām piesaistīt darbaspēku no ārvalstīm, Rail Baltica Globālajā forumā Tallinā trešdien, 11.aprīlī, uzsvēra Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane. Vienlaikus izaicinošā darbaspēka situācija sniedz izdevību projekta realizācijā izmantot jaunākās tehnoloģijas, ar kurām iespējams aizvietot trūkstošās darba rokas.

Paneļdiskusijā par darbaspēka izaicinājumiem Baiba Fromane norādīja, ka darbaspēka trūkums būvniecības nozarē nav unikāla Latvijas vai Baltijas valstu problēma – ar to būvniecības industrija saskaras visā pasaulē. Darbinieki pakāpeniski noveco un pensionējas, savukārt jauniešiem nav lielas motivācijas pievienoties industrijai. Lai risinātu nozares problēmas ilgtermiņā, nepieciešamas reformas izglītībā un labākas darbinieku sociālās garantijas.

Viņa arī uzsvēra, ka Latvija jau šobrīd ir pietuvojusies dabiskā bezdarba līmenim, kas nozīmē, ka valstī nav liela darbaspēka resursa. “Runa varētu būt par pāris tūkstošiem potenciālo darbinieku, ko varētu izdoties piesaistīt un apmācīt darbam būvniecības nozarē, taču tas nerisinātu darba spēka trūkuma jautājumu ne attiecībā uz Rail Baltica, ne nozari ilgtermiņā,” diskusijas laikā pauda Baiba Fromane.

Savukārt, risinot jautājumu par darbaspēka trūkumu, nepieciešami ne tikai iekšēji valstiski risinājumi, bet arī cieša un koordinēta Baltijas valstu sadarbība. Viņa norādīja, ka viens no veidiem, kā atvieglot darbaspēka piesaisti Rail Baltica realizācijai, varētu būt atvieglojumi darba atļauju saņemšanas procedūrā.

Paneļdiskusijā tika akcentēts jautājums arī par Rail Baltica projekta būvniecības izmaksām, kuras tuvāko gadu laikā varētu pieaugt. Vienlaikus diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka nepieciešama visaptveroša domāšanas maiņa, nepieļaujot zemākās cenas dominanci iepirkumu vērtēšanā, tādējādi Rail Baltica projekta realizācijā nodrošinot izdevīgākos un kvalitatīvākos risinājumus.

10. un 11. aprīlī Tallinā norisinās starptautiska divu dienu konference Rail Baltica Global Forum 2018. Rail Baltica Global Forum 2018 ir galvenais starptautiskais Rail Baltica pasākums šajā gadā, kura laikā tiek skatīta Rail Baltica loma Ziemeļjūras–Baltijas TEN-T pamattīkla koridorā,  šī gada projekta iepirkumu plāns, jautājumi, kas saistīti ar projekta nākotnes finansējumu, kā arī projekta ieviešana no nacionālās, reģionālās un Eiropas Savienības perspektīvas.