Būvniecības nedēļa 2017

Image for Būvniecības nedēļa 2017

2017. gada 18.-21.aprīlī Rīgā notiks Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB), Ekonomikas ministrijas un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības un citu partneru organizētā “Būvniecības nedēļa 2017”, kas ir lielākais publiskās diskusijas forums par paveiktajiem un  veicamajam uzdevumiem būvniecības nozarē. Četru dienu garumā Latvijas būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki un eksperti, politikas veidotāji, izglītības, valsts iestāžu un organizāciju pārstāvji kopā ar ārzemju ekspertiem diskutēs par būvniecības politikas, būvnormatīvu, būvniecības izglītības un  citām aktualitātēm nozarē.

Būvniecības nedēļas 2017 mērķis ir informēt nozares speciālistus un ekspertus, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas par būvniecības politikas un normatīvā regulējuma aktualitātēm Latvijā, tai skaitā par 2016. gada 31. maijā Latvijas valdības pārstāvju un 12 būvniecības nozares organizāciju parakstītajā sadarbības memorandā minēto pasākumu izpildes progresu būvniecības vides sakārtošanai un būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai.

Būvniecības nedēļas laikā plānotas 4 tematiskās dienas, kas veltītas specifiskai nozares tēmai:

 • 18. aprīlī – Politikas diena, kurā pasākuma dalībnieki diskutēs par būvniecības nozares attīstības stratēģiju,   nozares konkurētspēju ilgtermiņā, efektīvu teritoriālo plānošanu un atbilstošu finansējumu infrastruktūras attīstībai, kā arī par 2016.gada starp Latvijas valdību un nozari parakstītā sadarbības memoranda uzdevumu izpildes progresu.
  Pasākuma norises laiks un vieta: plkst. 10:00-15:00, Rīgā, Doma laukumā 4 (ALTUM).

Politikas dienas programma

 • 19. aprīlī – Koka apbūves forums ar mērķi veicināt daudzstāvu koka apbūvi Latvijā, kurā vietējie un ārzemju eksperti dalīsies pieredzē par koka apbūves priekšrocībām, specifiku,  ilgtspēju, normatīvo regulējumu, kā arī par Latvijas tirgus potenciālu.
  Pasākuma norises laiks un vieta: plkst.11:00-17:00, Rīgā, Vaiņodes iela 1, (LVM birojā).

Koka apbūves foruma programma

 • 20. aprīlī – Būvnormatīvu un standartu diena, kurā būvniecības politikas veidotājus un standartizācijas tehnisko komiteju ekspertus iepazīstinās ar būvnormatīvu koncepciju, tehnisko prasību būvēm īstenošanu citās valstīs, lai diskusijā vienotos par turpmākajām aktivitātēm būvnormatīvu un standartu izstrādē būvniecības nozarē.
  Pasākuma norises laiks un vieta: plkst.10:00-14:00, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 157, 1.stāva zālē.

Būvnormatīvu un standartu dienas programma

 • 21. aprīlī – Tehniskās izglītības diena, kurā būvniecības un izglītības nozares pārstāvji diskutēs par konkurētspējīgu izglītības programmu piedāvājumu profesionālajās un augstākās izglītības iestādēs, jaunu būvinženieru izglītības standartu, lai pēc 5 gadiem industrijā būtu inženieri, kas prot pārvaldīt būvdarbus atbilstoši jaunajām prasmēm.
  Pasākuma norises laiks un vieta: plkst.10:00-15:00, Rīgā, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Āzenes ielā 12/1.

Tehniskās izglītības dienas programma

“Būvniecības nedēļu 2017” organizē BVKB un EM organizē sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, Latvijas standartu, AS “Latvijas Valsts meži”, Latvijas Kokrūpniecības federāciju un citām būvniecības nevalstiskajām organizācijām.

Papildu informācija