Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komiteja noteikusi nākamā perioda prioritātes

Image for Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komiteja noteikusi nākamā perioda prioritātes

Šī gada 31. martā  notika kārtējā būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas sēdē, kurā lēma par nākamā gada prioritātēm un rotācijas kārtībā nodeva sekretariāta funkcijas Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai. 

Komitejas sekretariāta funkcijas rotācijas kārtībā pilda viena no Komitejas veidojošajām organizācijām – vienu gadu organizācija, kas pārstāv darba devējus, otru gadu – organizācija, kas pārstāv darba ņēmējus. Līdz 2021. gada 31. martam Komitejas sekretariāta funkcijas pildīja Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība. Šodienas sēdē tika nolemts, ka līdz 2022. gada 31. martam Komitejas sekretariāta funkcijas pildīs Latvijas Būvuzņēmēju partnerība.

Komiteja, izstrādājot Ģenerālvienošanās praktiskas piemērošanas vadlīnijas, noteica, ka vadlīnijas ir “dzīvs instruments”, kuru var un vajag papildināt, to reglāri uzlabojot ar jauniem piemēriem un  skaidrojumiem. Pusotra gada laikā gan no darba devēju, gan darba ņēmēju puses ir sniegtas atbildes uz dažādiem jautājumiem par ģenerālvienošanās praktisku piemērošanu. Aktualizētās vadlīnijas ir pieejamas Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības tīmekļa vietnēs sadaļā par ģenerālvienošanos.

Sanāksmē Pušu komiteja vienojās par prioritārajiem darbības virzieniem 2021. gadā.

Pirmkārt, gan darba devēju, gan darba ņēmēju interesēs ir līdzsvarota nozares attītība, tāpēc komitejas pārstāvji aicina valsts pārvaldi sagatavot būvniecības apjoma prognozes vidējam termiņam. Tas ļautu modelēt un plānot resursu apjomu, kā arī nodarbināto atalgojuma tendences.

Otrkārt, darba devējiem un darba ņēmējiem ir svarīgi attīstīt speciālistu kompetences un prasmes, tāpēc puses strādās pie nozares kompetenču attīstības programmas (prasmju fondu) izveides, balstoties uz starptautiskās labās prakses piemēriem.

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās Pušu komitejas dalībnieki no darba devēju puses ir Gints Miķelsons, Valdis Birkavs, Andris Bērziņš un Normunds Grinbergs, bet kā kā darbinieku arodbiedrības pārstāvji tajā darbojas Egīls Baldzēns, Nataļja Preisa, Ieva Gretere un Mārtiņš Dunskis.