Būvniecības nozares organizācijas ciešāk sadarbosies Rail Baltica projekta īstenošanā

Image for Būvniecības nozares organizācijas ciešāk sadarbosies Rail Baltica projekta īstenošanā

Latvijas Būvniecības padome apmeklēja Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas būvlaukumu un parakstīja sadarbības memorandu.

20. oktobrī Latvijas Būvniecības padomes pārstāvji apmeklēja Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas būvlaukumu un ar Rail Baltica ieviesēju Latvijā – Eiropas Dzelzceļa līnijām parakstīja sadarbības memorandu par būvniecības nozares NVO iesaisti projekta īstenošanā.

Apzinoties Rail Baltica projekta stratēģisko nozīmi Latvijas attīstībai un savienojamībai ar Eiropas dzelzceļa transporta tīkliem un to, ka tas ir lielākais infrastruktūras projekts Baltijas reģionā pēdējo 100 gadu laikā, Latvijas Būvniecības padome un Eiropas Dzelzceļa līnijas veicinās nozares iesaisti Rail Baltica īstenošanā. Sadarbības mērķis ir nodrošinot atbildīgu, kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu būvniecību un stiprināt nozares pieredzi, kompetenci un starptautisko konkurētspēju.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības  līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji.

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir nacionālais Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā, ar stratēģisko mērķi nodrošināt valsts nozīmes stratēģiskās infrastruktūras – Eiropas platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica – izveidei un pārvaldīšanai nepieciešamo aktīvu, pakalpojumu un zināšanu attīstību, veicinot kopīga Baltijas valstu infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanu un Rail Baltica integrēšanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā.