Būvniecības profesionāļi pilnveido zināšanas ilgtspējīgā būvniecībā un ēku sertifikācijā

Image for Būvniecības profesionāļi pilnveido zināšanas ilgtspējīgā būvniecībā un ēku sertifikācijā

Turpat trīsdesmit būvniecības jomas speciālisti apguvuši starptautisku lektoru vadītu klātienes semināru par ilgtspējīgu ēku plānošanu un būvniecību. Seminārā analizētas tās darbības jomas un procesi, kuros tiešā veidā ir iesaistīti būvniecības nozares profesionāļi, ar mērķi plānot un būvēt ilgtspējīgāk, sākot no pamata līmeņa līdz pat ēkas būvmateriālu līmenim.

Divu dienu kursu angļu valodā “DGNB Registered professional course” organizēja DGNB Academy sadarbībā ar Latvijas Būvuzņēmēju apvienību (LBA), Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi un CMB Inženieru kompetences centru. Semināru vadīja DGNB Academy lektors no Vācijas inženierzinātņu doktors Stefans Anders un lektore Jana Alpaslana.

“Latvijā ilgtspējas jautājums kļūst arvien aktuālāks gan valsts uzņemto klimata saistību dēļ, gan līdz ar ilgtspējīgu investīciju pierādīšanas prasību jeb taksonomijas regulējuma spēkā stāšanos. Nozares speciālistu vidū ilgtspējīga būvniecība kļūs par praktisku nepieciešamību līdz ar Ministru kabineta 20.08.2017. noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” grozījumu spēkā stāšanos, kas, saskaņā ar VARAM ekspertu teikto, gaidāma jau aprīlī. Grozījumi paredz 15 obligāti piemērojamus zaļās būvniecības kritērijus un piedāvās alternatīvu zaļā iepirkuma atbilstības pierādīšanai – sasniegt vismaz 50% vērtējuma kādā no starptautiski atzītām ilgtspējīgas būvniecības sistēmām, tai skaitā DGNB,” skaidro Latvijas Būvuzņēmēju apvienības valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons.

Sadarbība izglītības jomā ir daļa no Latvijas Būvuzņēmēju apvienības un DGNB (Vācijas Ilgtspējīgas būvniecības padome) 2022. gada 11. martā parakstītā saprašanās memoranda, kas paredz kopīgi vairot Latvijas būvspeciālistu, nekustamo īpašumu attīstītāju un profesionāļu zināšanas un izpratni par ilgtspējīgu būvniecību.

“Interese par semināru un arī DGNB Academy piedāvātā eksāmena kārtošanu bija diezgan liela, grupa tika izveidota aptuveni mēneša laikā. Apmācībās piedalās 27 būvniecības nozares speciālisti no Latvijas un Dānijas, turklāt lielākā daļa no dalībniekiem arī kārtos DGNB Academy piedāvāto eksāmenu, lai kļūtu par sertificētu DGNB Academy speciālistu. Pēc pozitīva eksāmena nokārtošanas DGNB Academy dalībniekus iekļauj starptautiskā sarakstā un publicē viņu kontaktus savā mājas lapā. Nenoliedzami, ieguvums šī semināra dalībniekiem ir lektora pieredze un zināšanās, jo lektors Dr.-ing. Stefans Anders jau kopš 2012. gada strādā Vācijas Ilgtspējīgas būvniecības padomē (DGNB), kas ir Eiropas lielākais ilgtspējīgas būvniecības tīkls,” norāda CMB Inženieru kompetences centra vadītāja Ieva Ātrā.

Lai izvairītos no interpretācijām un spekulācijām nozares vidū, profesionāļiem ir nepieciešama kopīga izpratne par to, kas ir ilgtspējīga būvniecība, kā projektēt, būvēt un nomērīt būvētās vides ilgtspēju. Ilgtspējīgas būvniecības īstenošanā LBA ar savu biedru – būvuzņēmēju iesaisti – piedalās vairākos Latvijas un Eiropas mēroga projektos, tostarp arī Eiropas Savienības LIFE programmas projektā “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”. LBA izstrādās priekšlikumus un vadlīnijas būvniecības atkritumu šķirošanai būvlaukumā, demontāžas audita kārtībai, apritīgiem publisko būvdarbu iepirkumiem, kā arī rosinās izstrādāt kārtību minerālo būvgružu atbilstīgai pārbaudei un sagatavošanai iestrādei būvēs.

Par lektoru

Lektors Dr.-ing. Stefans Anders  ir studējis arhitektūru un pilsētplānošanu Štutgartes universitātē (Vācija) un Šveices Federālajā Tehnoloģiju institūtā (ETH) Cīrihē. Kopš 2012. gada viņš strādā Vācijas Ilgtspējīgas būvniecības padomē (DGNB) – Eiropas lielākajā ilgtspējīgas būvniecības tīklā. Tur viņš sākotnēji pārraudzīja sistēmas izstrādi un sertifikācijas sistēmu starptautisko pielietojumu ilgtspējīgiem rajoniem un rūpnieciskām vietām, kā arī apmācību programmu, lai kļūtu par DGNB auditoru un DGNB sadarbību ar universitātēm. Kopš 2022. gada ir DGNB tīkla un konsultāciju nodaļas direktors.