Būvnieki FM iesniedz priekšlikumus efektīvākai ES fondu projektu apguvei

Image for Būvnieki FM iesniedz priekšlikumus efektīvākai ES fondu projektu apguvei

Lai mazinātu negatīvās sekas būvniecības nozarē, kas radušās Eiropas Savienības (ES) fondu projektu apguves kavēšanās dēļ, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir nosūtīja vairākus priekšlikumus Finanšu ministrijai (FM) efektīvākai procesa organizācijai.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība rosina pēc iespējas ātrāk saplānot, apkopot informāciju un savlaicīgi informēt būvniekus par to, kad tiek plānota katra konkrētā projekta īstenošana. Prognozējot īstenojamos projektus, nozares uzņēmumi aicina jau šobrīd uzsākt tehniskos priekšdarbus publisko iepirkumu organizēšanai.

Tāpat būvniecības nozares uzņēmumi rosina 2017. – 2020. gadam plānotos iepirkumus vienmērīgi izdalīt pa visu periodu, tādējādi mazinot pieprasījuma radīto spiedienu uz izpildes termiņiem, pakalpojuma cenām un būvdarbu kvalitāti.

“Vienmērīgi saplānoti projekti, savlaicīgi pieejama informācija, kā arī jau šobrīd uzsākti tehniskie priekšdarbi var būtiski mazināt riskus, kas saistīti ar ES fondu projektu apguves kavēšanos,” norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane, aicinot Finanšu ministriju kā ES fondu vadošo iestādi nekavējoties uzsāk darbu pie šī jautājuma.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība jau iepriekš paudusi viedokli, ka valsts kavēšanās ar ES fondu projektu īstenošanu var atstāt negatīvu efektu uz būvniecības nozari. Daļa nozarē nodarbināto šajā “pārrāvuma posmā” ir spiesti meklēt darbu ārpus Latvijas, piemēram, Skandināvijas valstīs, kur šobrīd ļoti aktīvi notiek būvdarbi, vai arī pārkvalificēties darbam citās nozarēs. Tas var radīt negatīvas sekas uz būvniecības procesiem un pakalpojumu cenām.

“Pirmkārt, atsākoties ES finansētajiem projektiem, būs nepieciešams motivēt speciālistus atgriezties strādāt Latvijā. Otrkārt, saspringtie termiņi struktūrfondu apgūšanai veidos “būvdarbu sastrēgumu”, kas prasīs īsā laikā īstenot lielu apjomu projektu,” norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir sabiedriska un neatkarīga organizācija. Tajā apvienojušies vienpadsmit lielākie būvuzņēmēji Latvijā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozari, kuras pamatā ir drošība, kvalitāte un ilgtspēja.