Eiropas sociālie partneri mudina atbalstīt grozījumus Darba likumā

Image for Eiropas sociālie partneri mudina atbalstīt grozījumus Darba likumā

Eiropas sociālie partneri būvniecības nozarē – Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federācija (EFBWW) un Eiropas Būvniecības nozares federācija (FIEC) – izteikušas lūgumu Latvijas Saeimai pieņemt grozījumus Latvijas Darba likumā, kas ļautu ieviest Latvijas būvniecības nozares koplīgumu (skat.pielikumā).

Vēstuli ar mudinājumu atbalstīt Latvijas būvniecības nozares attīstībai un tās darbiniekiem nozīmīgo koplīguma slēgšanu, abas minētās organizācijas ir nosūtījušas Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai un Ministru prezidentam.

EFBWW un FIEC ir Eiropas Kopienu Komisijas oficiāli atzītie Eiropas sociālie partneri būvniecības nozarē.

Būvniecības nozare ir pirmā, kas pēc vairāku gadu darba ir spējusi atrast kopīgu valodu par nozarei svarīgiem jautājumiem, slēdzot ģenerālvienošanos. Koplīgums paredz būtiski celt minimālo algu nozarē no valsts noteiktās 430 eiro mēnesī līdz 780 eiro mēnesī, tādējādi nodrošinot gandrīz 60 tūkstošiem būvniecībā strādājošo taisnīgu atalgojuma atskaites punktu un augstākas sociālās garantijas.

Saeima nepieciešamos grozījumus Darba likumā pieņēma šā gada 1. novembrī. Likumprojekts bija guvis gan valdības, gan nozares sociālo partneru atbalstu, taču Valsts prezidents bez plašākas argumentācijas likumprojektu nodeva otrreizējai caurlūkošanai. Neizpratni par Valsts prezidenta rīcību savā vēstulē pauž arī minētie Eiropas sociālie partneri.

Baiba Fromane, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja: “Abu organizāciju paustais atbalsts ir ļoti nozīmīgs signāls Saeimai, jo tās pārstāv daudzu miljonu būvniecības darbinieku intereses visā Eiropā un labi zina, kāda veida reformas nāk par labu nozarē nodarbinātajiem. Eiropas sociālie partneri savā vēstulē pauž nožēlu par Prezidenta rīcību apstākļos, kad pati būvniecības nozare vairāku gadu garumā ir spējusi nonākt pie pašregulējoša mehānisma savai attīstībai un cīņai pret “aplokšņu algām”.

Savukārt EFBWW priekšsēdētājs Dietmars Šaferss savā paziņojumā ir norādījis: “Tagad šis jautājums ir Latvijas parlamenta rokās – vai izspēlēt kārtis par labu progresam vai dīkstāvei.”

Eiropas sociālie partneri uzsver, ka “valstīs, kuru būvniecības nozares sociālie partneri izrāda vēlmi un ir spējīgi kopīgi uzņemties atbildību par darba tirgus regulēšanu, tiek veiksmīgi samazināta nereģistrētā nodarbinātība, vienlaikus uzlabojot strādnieku profesionālo kvalifikāciju un būvuzņēmumu konkurētspēju.”

EFBWW un FIEC mudina Latvijas parlamentu pieņemt vajadzīgās izmaiņas Latvijas Darba likumā, kas ļautu ieviest Latvijas būvniecības nozares koplīgumu un ļautu to piemērot visiem Latvijas būvuzņēmumiem un tajos strādājošajiem darbiniekiem. Šāda vispārēja piemērošana būtiski veicinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus būvniecības sektorā un būtu ievērojams solis būvnozares ilgtspējības virzienā.

EFBWW ir Eiropas Arodbiedrību federācija būvniecības un kokapstrādes sektoros, kas pārstāv 1,5 miljonus darbinieku no 34 valstīm un 77 nacionālajām arodbiedrībām. FIEC iekļauj 31 nacionālo biedrību no 27 Eiropas valstīm, un tā pārstāv dažāda lieluma būvniecības uzņēmumus (kā individuālos amatniekus un mazos un vidējos uzņēmumus, tā arī milzu starptautiskās firmas) no visām būves un civilceltniecības specialitātēm.