Ekspertu diskusija “Ēnām pa pēdām jeb efektīva ēnu ekonomikas mazināšana būvniecībā”

Image for Ekspertu diskusija “Ēnām pa pēdām jeb efektīva ēnu ekonomikas mazināšana būvniecībā”

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība šī gada 28. septembrī plkst. 14.00 organizē diskusiju par topošo ēnu ekonomikas mazināšanas plānu.

Diskusijas mērķis ir panākt kopīgu izpratni par esošo situāciju ēnu ekonomikas mazināšanas jomā būvniecībā, dalīties viedokļos par topošā plāna mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem un priekšlikumiem ēnu mazināšanai, diskutēt par programmas vadību un resursiem, kā arī lielo datu makro analīzes iespējām.

Diskusijā piedalīties aicināti valsts sektora pārstāvji, lielo, vidējo un mazo būvkomersantu pārstāvji, publiskie pasūtītāji, EM un FM vadība, nevalstisko organizāciju pārstāvji, būvniecības nozares asociāciju pārstāvji.

  • Vai un kā ieviestā ģenerālvienošanās par minimālo algu būvniecībā un VEDLUB sistēma ir ietekmējusi ēnu ekonomikas apjomu būvniecībā?
  • Vai ar šiem instrumentiem ir pietiekami, lai uzlabotu rezultātu? 
  • Ko rāda ēnu ekonomikas analīze nozares segmentu griezumā? Latvijas Būvuzņēmēju partnerības veiktā pētījuma (2022) rezultāti.
  • Kādēļ svarīgi veikt lielo datu analīzi, piemēram, veikt VID pieejamo datu analīzi par aplokšņu algu īpatsvaru EDLUS objektos?
  • Kāda ir pasūtītāju, valsts pārvaldes un būvnieku loma ēnu ekonomikas mazināšanā?

Ziņojums ir sagatavots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas periodā, programmas “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” programmas (Social Dialogue Decent Work Programme) atbalstu, projekta numurs 2019/101977.