Grozījumi Darba likumā – priekšnoteikums būvniecības ģenerālvienošanās noslēgšanai

Image for Grozījumi Darba likumā – priekšnoteikums būvniecības ģenerālvienošanās noslēgšanai

Šodien Ministru kabineta sēdē virzītie grozījumi Darba likumā ir būtisks priekšnoteikums, lai būvniecības nozarē izdotos noslēgt ģenerālvienošanos par minimālo algu 780 eiro (bruto) apmērā, norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane. Likumprojekts paredz tiesības nozares ģenerālvienošanās slēdzējpusēm vienoties par mazāku piemaksu par virsstundu darbu, ja ģenerālvienošanās ir paredzēts būtisks minimālā atalgojuma palielinājums nozarē pret valstī noteikto.

“Būvniecībā, sevišķi aktīvās būvdarbu sezonas laikā, virsstundas ir izplatīta parādība. Ja Darba likumā paliks līdz šim noteiktā 100% virsstundu apmaksas likme, tas uzņēmumus nemotivēs parakstīt ģenerālvienošanos par lielāku minimālo algu nozarē. Tādēļ cita virsstundu apmaksas kārtība ir viens no izšķirošajiem jautājumiem ģenerālvienošanās noslēgšanā, turklāt veicinās uzņēmumu iziešanu no pelēkās ekonomikas zonas, pilnā apmērā uzrādot un apmaksājot virsstundas,” norāda Baiba Fromane.

Ar grozījumiem paredzēts papildināt Darba likuma 68.pantu, nosakot, ka “ar ģenerālvienošanos, kas noslēgta atbilstoši šā likuma 18.panta ceturtajai daļai un paredz būtisku valsts noteiktās minimālās darba algas vai stundas algas likmes paaugstināšanu nozarē, piemaksas par virsstundu darbu apmēru var noteikt mazāku par šā panta pirmajā daļā noteikto, bet ne mazāku kā 50 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga – ne mazāk kā 50 procentu apmērā no noteiktā akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.”

Ģenerālvienošanās projektā noteikts, ka ģenerālvienošanās tiks publicēta un stāsies spēkā tikai tādā gadījumā, ja stāsies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka samazinātu virsstundu apmaksas likmi.

Jau ceturtdien, 10.maijā, forumā “Godīga konkurence Latvijas būvniecībā” tiks uzsākta ģenerālvienošanās parakstīšana, piedaloties būvniecības uzņēmumiem, darba devēju organizācijām un arodbiedrībām. Sasniedzot nepieciešamo kvorumu vairāk nekā 50% apjomā no kopējā nozares apgrozījuma, ģenerālvienošanās par minimālo algu kļūs saistoša visiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā.