Informācija uzņēmumiem par kolektīvās vakcinācijas organizēšanu

Image for Informācija uzņēmumiem par kolektīvās vakcinācijas organizēšanu

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība š.g. 29. aprīlī piedalījās Veselības ministrijas rīkotā sanāksmē par kolektīvo vakcināciju.

Atbilstoši sanāksmē paustajam, no šī gada 3. maija uzņēmumi var pieteikt savu darbinieku vakcināciju kā vienotu kolektīvu. Svarīgi atzīmēt, ka organizējot kolektīva vakcināciju, iespējams iekļaut arī ģimenes locekļus.

Uzņēmumi un iestādes var izvēlēties vienu no kolektīvu vakcinācijas veidiem: 

  1. Veikt kolektīva vakcināciju kādā no tuvākajiem vakcinācijas iestādes kabinetiem, rezervējot dienu un laiku kolektīva vakcinācijai (saraksts pieejams  šeit); 
  2. Veikt kolektīva vakcināciju izvēlētā uzņēmuma vai iestādes adresē, ja personu skaits ir lielāks par 25, izvēloties kādu no izbraukuma pakalpojumu sniedzējiem konkrētā administratīvā teritorijā (saraksts pieejams šeit). 

Soļi, kas veicami, lai rīkotu kolektīva vakcināciju ir šādi:

  1. Darba devējs izveido sarakstu ar personām, kuras vēlas vakcinēties (pieejams: šeit);
  2. Darba devējs nosūta sarakstu izvelētajam vakcinētajam (saraksts pieejams šeit);
  3. Izvēlētais vakcinētājs vienojas ar uzņēmumu par vakcinācijas datumu;
  4. Darba devējs organizē vakcināciju uzņēmumā vai sadarbībā ar vakcinētāju organizē rindu ārstniecības iestādē.

Papildus informāciju par kolektīvo pieteikšanos vakcinācijai pret Covid-19, lūdzu, skatiet Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-vakcinacijai-pret-covid-19