Izstrādāts darba drošības video būvniecības uzņēmumu vajadzībām

Image for Izstrādāts darba drošības video būvniecības uzņēmumu vajadzībām

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība šodien, 17.decembrī, prezentēja darba drošības video materiālu būvniecības uzņēmumiem, kas iecerēts kā noderīgs un interesants papildmateriāls būvniecības uzņēmumu darbinieku apmācībām. Video, kas tapis sadarbībā ar “McCANN Rīga”, mērķis ir uzlabot darba drošības situāciju būvniecības nozarē.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane: “Neskatoties uz to, ka Latvijas Būvuzņēmēju partnerības biedri iegulda ievērojamus pūliņus drošas darba vides izveidē, nepieciešams veicināt darbinieku informētību un izpratni par darba drošību. Tādēļ man ir liels lepnums par Partnerības biedriem, kuri ir investējuši nopietnus līdzekļus un vienojušies par Latvijā unikāla projekta realizāciju. Šajā video materiālā ir ne tikai korekti izskaidrotas būtiskākās darba drošības prasības, bet arī piestrādāts pie tā, lai video skatītāji aizdomātos, ka tikai katra paša modrība un informētība būs izšķirošais faktors drošam darbam būvlaukumā!”

Reklāmas aģentūras “McCANN Rīga” valdes priekšsēdētājs Ainārs Ščipčinskis: “Radošās komandas izaicinājums bija radīt materiālu, kas paliek cilvēka atmiņā un ietekmē tā rīcību. Vadoties pēc principa – labāk vienu reizi redzēt, nekā simts reizes dzirdēt – šajā video daudz uzmanības veltījām tam, lai skatītājs ne tikai saprastu kā pareizi rīkoties būvlaukumā, bet gandrīz fiziski sajustu nepareizas rīcības sekas. Šāda drošības video izveide ir laba prakse un var kalpot par piemēru citām nozarēm, jo industrija parāda savu spēju sadarboties un kopā veidot izglītojošu materiālu, kas var samazināt negadījumu skaitu un pat izglābt cilvēku dzīvību.”

Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis: “Šis video materiāls ir labs veids, kā uzrunāt būvniecībā nodarbinātos daudz dzīvākā formātā nekā ar kādu rakstisku dokumentu. Tas palīdz izprast to, kas var notikt un kā ir jārīkojas pareizi, lai darba kultūra Latvijā uzlabotos. Es ļoti ceru, ka šis video materiāls un kopējie nozares centieni uzlabot situāciju visās jomās – gan nereģistrētajā nodarbinātībā, gan darba drošībā – nesīs augļus un mēs runāsim par būvniecību kā vieniem no līderiem, kas pie sarežģītām situācijām spēj panākt labu rezultātu.”

Video materiālā iekļauti 13 tematiskie moduļi:

 • ievads;
 • individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • drošība pārvietojot kravu;
 • drošība darbam ar mobilo tehniku;
 • drošība remontējot tehniku;
 • drošība darbam ar elektrību;
 • drošība rakšanas darbos;
 • drošība darbam augstumā;
 • drošība darbam ar ķīmiskām vielām;
 • ugunsdrošība būvlaukumā;
 • darbs slēgtās telpās;
 • fiziskā veselība veicot manuālo darbu;
 • rīkošanās pēc negadījuma.

Ieskats darba drošības video

Par iespējām iegūt video materiāla izmantošanas tiesības, aicinām rakstīt uz birojs@latvijasbuvnieki.lv!