Izstrādāts informatīvais materiāls karteļa pazīmju atpazīšanai iepirkumos

Image for Izstrādāts informatīvais materiāls karteļa pazīmju atpazīšanai iepirkumos

Konkurences padome ir izstrādājusi Signālsarakstu jeb ieteikumus pasūtītājiem, kā atpazīt karteļa iespējamās pazīmes iepirkumos.

Informatīvais materiāls ir izstrādāts ar mērķi izglītot pasūtītājus par godīgas konkurences principiem un aizliegtu vienošanos pazīmēm pretendentu starpā, kā arī lai informētu par preventīviem rīkiem, ko izmantot ikdienā karteļu risku mazināšanai.

Plašāka informācija ir pieejama Konkurences padomes mājaslapā.