Jautājumu par minimālās algas paaugstināšanu būvniecības nozarē varētu skatīt rudenī

Image for Jautājumu par minimālās algas paaugstināšanu būvniecības nozarē varētu skatīt rudenī

Izskatot būvniecības nozares arodbiedrības ierosinājumu par minimālās mēnešalgas palielināšanu būvniecības nozarē jau šī gada rudenī, darba devēju organizācijas “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” un “Latvijas Ceļu būvētājs” neatbalstīja šādu iniciatīvu vismaz šajā gadā.

Ir nepieciešami vairāki risinājumi, lai atgrieztos pie šī jautājuma un būtu pārliecība, ka uzņēmumiem algu palielināšana neradīs vēl lielākus šķēršļus un apdraudējumu to maksātspējai. Ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus, būvniecības nozarē jau šobrīd notiek būtisks izmaksu kāpums, kas rada papildus slogu uz pasūtītāju budžetiem.

Minētās nozares organizācijas uzskata, ka vispirms valsts līmenī jāsakārto jautājumi, kas stiprinātu visu nozari un katru tās uzņēmumu:

  • minimālās algas celšana nozarē jāskata kopā ar valstī noteiktās minimālās algas celšanu un darbaspēku nodokļu politiku 2023. gadam;
  • būvniecības nozarē nepieciešama vidēja termiņa vismaz trīs gadu griezumā publiskā pasūtījuma prognožu sistēma;
  • jāpārskata ēnu ekonomikas apkarošanas plāns un jāievieš tādi risinājumi, kas būtu orientēti uz visiem būvniecības segmentiem;
  • jāvērtē praksē, kā pasūtītājiem un piegādātājiem izdodas koriģēt esošo līgumu izmaksu grozījumus, un jāievieš jauno būvdarbu līgumu izmaksu indeksācijas modelis.

Turklāt šī brīža situācija, kad ir augsta kopējā inflācija, būvmateriālu izmaksu pieaugums un apgrūtināta to sagāde, Covid-19 pandēmijas un Krievijas uzsāktā kara Ukrainā izraisītie satricinājumi, lēmumam par minimālās mēnešalgas paaugstināšanu nozarē jābalstās jaunākajos datos un reālajos apstākļos. 

Līdz ar būvniecības nozares ģenerālvienošanās noslēgšanu 2019. gadā, nozares minimālā alga ir 780 eiro mēnesī un stundas likme – 4,67 euro. Kā arī kopš 2018. gada lielajos būvlaukumos ir ieviesta EDLUS sistēma, kas nodrošina ēnu ekonomikas būtisku kontroli tajos. Grozījumu veikšana ģenerālvienošanās nosacījumos, tostarp arī attiecībā uz minimālo atalgojumu, ir ģenerālvienošanās Pušu komitejas kompetencē. Komitejā darbojas gan nozares darba devēju, gan darba ņēmēju pārstāvji.