Kāpēc un kā veicināt zaļo būvniecību?

Image for Kāpēc un kā veicināt zaļo būvniecību?

Ilgtspējīgā būvniecībā jāvērtē ēkas ietekme uz ēkas lietotāju, vidi un resursu ekonomiju. Ja šīs trīs lietas ir līdzsvarā, varam runāt par ilgtspējīgu būvniecību.

Kāpēc veicināt zaļo būvniecību? Pirmkārt, jāņem vērā Eiropas noteiktais zaļais virziens jeb Zaļais kurss, kā arī nākamais ES fondu periods, kurā noteikts, ka publiskajā pasūtījumā 60% no plānotajām investīcijām jābūt zaļām. Līdz ar to, domājot par nākotnes ēkām, renovācijām un citiem attīstības projektiem, ir svarīgi turpināt zaļā publiskā iepirkuma plašāku izmantošanu.

Partnerības vadītājs Gints Miķelsons plašāk šo jautājumu skaidro videosižetā.