Koka plašāka izmantošana būvniecībā ir jāveicina mērķtiecīgi

Image for Koka plašāka izmantošana būvniecībā ir jāveicina mērķtiecīgi

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība pievienojas šodien, 23. aprīlī, svinīgi parakstītajam Sadarbības memorandam par koka izmantošanas veicināšanu būvniecībā.

Ar Sadarbības memoranda parakstīšanu Ekonomikas ministrija un valsts pārvaldes iestādes un būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas, valsts kapitālsabiedrības apliecina kopīgu interesi un mērķtiecīgu darbu, kas veicinātu pasūtīt, projektēt un būvēt vairāk publiskas koka ēkas. Tajā pašā laikā, attīstoties meža nozarei un ražošanas tehnoloģijām, Latvijā būtu jāveicina dažādu koka būvmateriālu un būvizstrādājumu (koka karkasi, koka moduļi, frēzbaļķi, CLT/GLT paneļi, guļbaļķi) ražošana vietējam tirgum un arī eksportam.

Šodien vairākās Eiropas valstīs, Zaļā kursa ietvaros, publiskajos būvniecības iepirkumos tiek definēta obligāta prasība izmantot līdz 30% atjaunojamos būvmateriālus (t.sk., koka risinājumus), jo šie materiāli ir CO2 neitrāli. Labs piemērs, kam sekot ir Skandināvijas valstis, kurās ir izteikts publiskais pieprasījums pēc daudzstāvu koka ēkām, piemēram birojiem, skolām, dzīvokļiem. Koka ēkām ir vairākas priekšrocības, tiek saīsināts būvniecības laiks, tiek samazināta ietekme uz vidi, jo koks ir atjaunojams dabas resurss, kā arī ēkas lietotājiem tiek radīti draudzīgāki dzīvošanas un darba apstākļi.

“Lai koka būvniecības apjomus kāpinātu Latvijā, nepieciešams veikt savstarpēji saistītus pasākumus. Tas nozīmē tiešām uz mērķi vērstu ciešu sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, koka būvkonstrukciju ražotājiem, projektētājiem, būvniekiem, augstākās un profesionālās izglītības iestādēm. Redzot iespējamos ieguvumus visām pusēm – attīstītu Latvijas ekonomiku, jaunāko zaļo tehnoloģiju izmantošanu, izglītības programmu uzlabošanu, manuprāt, tas ir reāls mērķis tuvākajiem 10 gadiem. Šāda apņemšanās mūs virzīs tuvāk klimata neitrālai un ilgtspējīgai ekonomikai, un Latvijā mūsu rīcībā būs jaunas daudzstāvu publiskas koka būves,” norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons.

Sadarbības memorandā uzskaitīti 12 uzdevumi, pie kuriem kopīgi jāstrādā, lai izveidotu labvēlīgus apstākļus koka plašākai izmantošanai būvniecībā, tostarp, jānosaka, kādus grozījumus jāveic publisko iepirkumu un būvniecības procesu normatīvajā regulējumā, jāveicina publisko koka ēka sertificēšana pēc starptautiskām zaļās būvniecības sistēmām, jāizstrādā tipisku koksnes būvizstrādājumu atbilstošas lietošanas vadlīnijas. Tāpat dokumentā uzsvērts, ka atbilstoši jāaktualizē izglītības programmas, jāveicina publisko pasūtītāju izpratne par koka priekšrocībām būvniecībā. 

Ne mazāk svarīga ir publisko un privāto investīciju piesaiste koka konstrukciju esošām un jaunām ražotnēm, kas radīs jaunas darba vietas. Ieguldījumi jāveic arī pētniecībā inovatīvu koka produktu un tehnoloģiju izveidē, kā arī Latvijas projektētājiem un būvniekiem būs jauna profesionālā pieredze, kuru vēlāk varēs arī eksportēt.

Ar Sadarbības memoranda pilnu tekstu un parakstīšanas video ir iespējams iepazīties Ekonomikas ministrijas mājaslapā.