Konference “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecībā 2016”

Image for Konference “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecībā 2016”

Latvijas Nacionālā teātra Baltajā zālē 2017. gada 18. maijā plkst. 10:00 notiks konference “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecībā 2016”, kuras laikā tiks prezentēti pētījuma “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecības nozarē 2016” rezultāti. Pētījums veikts pēc Latvijas Būvuzņēmēju partnerības pasūtījuma, sadarbojoties biedrībai “Business Against Shadow Economy” (BASE) un Rīgas Ekonomikas augstskolai (SSE Riga). Ar pētījuma rezultātiem iepazīstinās SSE Riga asociētais profesors un BASE valdes loceklis Dr. Arnis Sauka.

Pētījums atklās būvniecības nozares ēnu ekonomikas apjoma izmaiņas 2016. gadā. Tajā apkopoti arī būvniecības nozares uzņēmēju un ekspertu viedokļi attiecībā uz galvenajām ēnu ekonomikas problēmām būvniecības nozarē, ieteikumi ēnu ekonomikas mazināšanai, kā arī vērtējums par īstenotajām un plānotajām aktivitātēm ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecībā.

“Parakstot būvniecības nozares sadarbības memorandu, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir apliecinājusi apņemšanos ik gadu veikt padziļinātu nozares pētījumu, lai par nozares jautājumiem, tostarp arī ēnu ekonomiku, varētu runāt nevis sajūtu un nojautu līmenī, bet pamatojoties uz faktiem. Šāds ikgadējs pētījums ļautu novērtēt būvniecības nozares memorandā noteikto prioritāro uzdevumu izpildi un nepieciešamības gadījumā pārskatīt veicamos pasākumus,” norāda Baiba Fromane, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja.

Konferencē paredzēta arī būvniecības nozares ētikas kodeksa parakstīšana, piedaloties nozares profesionālajām organizācijām. Izstrādājot un parakstot ētikas kodeksu, būvniecības nozare apņemas pilnveidot un attīstīt savus iekšējos darbības procesus, kas vienlaikus ir nozarē strādājošo atbildības apliecinājums sabiedrībai par savu darbu un tā kvalitāti.

Ētikas kodeksu plānots apstiprināt nākamnedēļ Būvniecības padomes sēdē un tas būs saistošs visai būvniecības nozarei. Tiks veidota arī atsevišķa ētikas komisija, kurā tiks izskatīti būvniecības nozares dalībnieku iespējamie pārkāpumi neatkarīgi no tā, vai pārkāpumu veicējs ir kādas profesionālās organizācijas biedrs.

Lūdzam apstiprināt ierašanos un dalību konferencē, rakstot anete.ugaine@latvijasbuvnieki.lv vai zvanot +371 26455568.

PROGRAMMA

09:30-10:00 Reģistrācija, rīta kafija
10:00-10:20 Konferences atklāšana

Baiba Fromane, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja

Māris Kučinskis, Ministru prezidents

Arvils Ašeradens, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

Ilze Cīrule, VID ģenerāldirektore

10:20-10:50 Pētījuma “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecības nozarē 2016” prezentācija

Dr. Arnis Sauka, SSE Riga asociētais profesors, BASE valdes loceklis

10:50-11:05 Jautājumi un atbildes
11:05-11:25 Realizētie un plānotie pasākumi ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecības nozarē

Baiba Fromane, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja

11:25-11:40 Diskusija
11:40-11:55 Ētikas kodeksu nozīme atbildīgas profesionālās vides veidošanā

Dr. Didzis Bērziņš, LU pētnieks

11:55-12:00 Ētikas kodeksa parakstīšana

Būvniecības nozares profesionālās organizācijas

12:00-12:30 Konferences noslēgums un neformālas sarunas pie kafijas tases