Latvijas Būvniecības padome iesaistīsies ekonomikas atveseļošanas plāna izstrādē

Image for Latvijas Būvniecības padome iesaistīsies ekonomikas atveseļošanas plāna izstrādē

Ekonomikas atveseļošanas plāna izstrādes darba grupā turpmāk iesaistīsies arī Latvijas Būvniecības padome, kas apvieno 15 būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas. Padome ir deleģējusi Latvijas Būvuzņēmēju partnerības un arī padomes vadītāju Gintu Miķelsonu un Būvmateriālu ražotāju asociācijas vadītāju Leonīdu Jēkabsonu pārstāvēt būvniecības nozares piedāvājumu ekonomikas izaugsmes taktiskā plāna izveidē.

Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētājs Gints Miķelsons uzsver: “Būvniecības nozares pārstāvji vairākkārt ir aicinājuši atbildīgās ministrijas izvirzīt ambiciozu mērķi, proti, tuvāko 24 mēnešu laikā papildus jau plānotajiem pasākumiem ceļu infrastruktūrā, publiskajā infrastruktūrā un civilās būvniecības objektos, investēt papildus vismaz 1 miljardu eiro. Šādas investīcijas ļaus saglabāt darbavietas nozarē, kāpināt Latvijas būvmateriālu ražošanas jaudas un radīs būtisku pievienoto vērtību visas tautsaimniecības ātrākai izaugsmei”.

Ikmēneša sanāksmē, kas notika 28. maijā, būvniecības nozares pārstāvji rosināja Ekonomikas ministriju saistībā ar Covid-19 atbalsta pasākumiem uzņēmējiem noteikt, ka būvkomersantu nodevas maksājumu uzņēmējiem būs iespējams pārcelt uz būvniecības sezonas beigām, t.i., novembri vai decembri.