Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja amatā ievēlēts Gints Miķelsons

Image for Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja amatā ievēlēts Gints Miķelsons

Ceturtdien, 26. martā, elektroniskā balsojuma formātā notika Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. Jaunas vēlēšanas tika rīkotas, jo līdzšinējā Padomes priekšsēdētāja Baiba Bļodniece amatu atstāja pirms pilnvaru termiņa beigām. Ar balsu vairākumu par jauno Būvniecības padomes priekšsēdētāju ievēlēts Gints Miķelsons. Priekšsēdētāja vietnieks Artis Dzirkalis un pārējie Padomes locekļi turpina darbu Padomē. Šī Padome savu darbu uzsāka 2018. gada nogalē un strādās līdz 2021. gada 1. novembrim.

Saņemot balsojuma rezultātus, Gints Miķelsons pateicās Padomes locekļiem par izrādīto uzticēšanos: “Ceru, ka šajos ārkārtas apstākļos spēsim visi mobilizēties un piedāvāt Ekonomikas ministrijai un valdībai risinājumus, lai īstermiņā būvniecībā varētu turpināties iesāktie projekti un vidējā termiņā valsts ekonomika tiktu veicināta ar būvniecības nozares palīdzību”. 

Piedāvātajā skatījumā uz Būvniecības nozares attīstību Gints Miķelsons norāda, ka jāorientējas uz ilgtspējīgu attīstību, par prioritāti izvirzot stabilu nozares apgrozījumu, produktivitātes celšanu, augstu pakalpojumu kvalitāti, speciālistu kompetences paaugstināšanu un efektīvākus būvniecības procesus. Uz šiem mērķiem jāvirzās, vienlaicīgi ceļot Latvijas būvniecības nozares kopējo reputāciju un labklājību.

Padomes sekretariāta funkcijas veic Ekonomikas ministrija. Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Padomes sastāvs tiek atjaunots katru gadu. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē reizi trīs gados līdz 1. novembrim.