Latvijas Būvuzņēmēju apvienība ir partneris EK īstenotajā aprites ekonomikas projektā

Image for Latvijas Būvuzņēmēju apvienība ir partneris EK īstenotajā aprites ekonomikas projektā

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība ir to partneru vidū, kas sniedza informāciju pētījumam “Pamatdati un nepieciešamā informācija, lai izveidotu prioritāro sarakstu atkritumu beigu stadijas kritērijiem identificētajām atkritumu/ blakusproduktu plūsmām”.

Projektu (Background Data Collection for Future EU End-of-Waste (EoW) Criteria of Construction and Demolition Waste (CDW) – GROW/2022/OP/0015) īsteno Eiropas Komisija.

Projekta mērķis ir apkopot un analizēt datus un pamatinformāciju par būvniecības un demontāžas atkritumu/ blakusproduktu plūsmām. Savāktie dati un informācija tiks izmantoti, lai izveidotu prioritāro sarakstu atkritumu beigu stadijas kritērijiem identificētajām atkritumu/ blakusproduktu plūsmām.

Projekts atbalsta EK Aprites ekonomikas rīcības plāna uzdevumus būvniecībai, kas attiecībā uz būvniecības atkritumiem paredz apsvērt iespēju pārskatīt ES tiesību aktus par atkritumiem, koncentrējoties uz materiālu reģenerācijas mērķiem attiecībā uzbūvniecības un nojaukšanas atkritumiem un to materiālam.

Šī projekta pamatā ir ieinteresēto personu dalība Eiropas mēroga apsekojumā. Publiskā aptauja tika uzsākta ieinteresēto personu ievadsanāksmē 10. maijā un ilga līdz 31.08.2023.

Plašāk par projektu un apsekojuma mērķiem iespējams uzzināt šeit.