Latvijas Būvuzņēmēju apvienību turpmāk vadīs Edijs Kupčs

Image for Latvijas Būvuzņēmēju apvienību turpmāk vadīs Edijs Kupčs

Latvijas Būvuzņēmēju apvienības biedru kopsapulcē tika ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs Edijs Kupčs.

Pirms ievēlēšanas Edijs Kupčs biedriem sniedza savu redzējumu par būvniecības nozares attīstību un savu profesionālo ieguldījumu organizācijas stiprināšanā. Kā norāda Edijs Kupčs, uz būvniecību var raudzīties kā uz nozari, kas rāda ekonomikas attīstību kopumā, bet vēl būtiskāk – tā pati par sevi spēj būtiski ietekmēt ekonomikas izaugsmi.

Edijam Kupčam ir gandrīz 20 gadu darba pieredze komercbanku sektorā, kur viņš kā vadītājs ir veidojis un attīstījis dažādas komandas, īpaši veicinot sadarbību ar ražojošiem uzņēmumiem.

Uzņēmēji novērtēja Edija Kupča profesionalitāti un saredz lielu potenciālu viņa spējās veidot dialogu ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, pašvaldībām un citiem partneriem, lai pārstāvētu būvniecības nozari un virzītu visai tās attīstībai svarīgas iniciatīvas.

Edijs Kupčs, uzsākot savu darbu, norāda: “Būvuzņēmēju prioritātes paliek nemainīgas – mēs strādāsim, lai padarītu daudz efektīvāku pašu būvniecības procesu, it īpaši pievēršoties publiskā iepirkuma procesam un birokrātijas mazināšanai tajā, turpināsim “zaļās” būvniecības straujāku virzīšanu, kā arī kopā ar uzņēmumiem raudzīsimies, kā panākt plašāku digitalizāciju būvniecības procesos.”

Līdzšinējais apvienības vadītājs Gints Miķelsons šī gada decembrī tika ievēlēts VSIA “Latvijas Televīzija” pagaidu valdes locekļa tehnoloģiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos amatā.

Gints Miķelsons apvienību vadīja kopš 2020. gada februāra. Noslēdzot savu darbību, Gints Miķelsons kā Latvijas Būvniecības padomes vadītājs un Latvijas Būvuzņēmēju apvienības valdes priekšsēdētājs no ekonomikas ministra Viktora Valaiņa saņēma Ekonomikas ministrijas pateicību par ieguldījumu būvniecības nozares attīstībā.