Latvijas Būvuzņēmēju partnerība iesaistās BIS attīstības 3. kārtas definēšanā

Image for Latvijas Būvuzņēmēju partnerība iesaistās BIS attīstības 3. kārtas definēšanā

Šī gada 3. jūnijā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) rīkoja tiešsaistes pasākumu “Kā Būvniecības informācijas sistēma var sekmēt investīcijas būvniecībā un atvieglot būvniecības, kā arī ēku apsaimniekošanas procesus?”. Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons šajā pasākumā vadīja darba grupu “Kā valsts informācijas sistēmas var veicināt būvniecības procesu?”, kurā tika apspriests Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieguldījums un iespējas būvniecībā nākotnē.

Būvniecības valsts kontroles biroja organizētais pasākums tika strukturēts trīs paralēlās tiešsaistes darba grupās, kur piedalījās dažādi nozarē iesaistītie spēki ar ilggadēju pieredzi un savu viedokli būvniecības un projektēšanas kontekstā. Darba grupu mērķis bija noskaidrot un fiksēt nozares priekšlikumus, kā automatizēt un vienkāršot esošos procesus, lai:

  • sekmētu investīcijas būvniecībā;
  • atvieglotu būvniecības dokumentācijas apriti
  • tālāk digitalizētu ēku apsaimniekošanas procesus.

Partnerības vadītājs Gints Miķelsons vadīja vienu no darba grupām, kur sadarbībā ar BVKB pārstāvi Iļju Zapoļskihu, tika meklētas atbildes un risinājumi uz sekojošiem jautājumiem:

  • Kādi jauni pakalpojumi ir ieviešami BIS?
  • Kādas izmaiņas vai papildinājumi veicami esošajā BIS funkcionalitātē?
  • Kādi dati, saskarnes nepieciešamas BIS u.c.?

Darba grupu veidoja eksperti no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Arhitektu savienības, Rīgas būvvaldes, TET, Sadales tīkli, Gaso, VAS “Valsts nekustamie īpašumi “, RERE Grupa, Velve, Bukoteks. Eksperti pēc diskusijas nonāca pie secinājuma, ka jautājumi, kas būtu jāatīsta vai kuros būtu jāmeklē risinājumi, ir aktuāli ikvienā būvniecības procesa posmā – priekšizpētē, projektēšanā, būvdarbu un tīklu pieslēgumu plānošanā, būvdarbos, to kontrolē un arī būvju nodošanā ekspluatācijā.

Tika ierosināti dažādi priekšlikumi BIS jauninājumu kontekstā, sākot ar būvniecības ieceru un zemes priekšizpētes informāciju, vai būvprojektu stadiju un BIM standartu ieviešanu un beidzot ar izmaiņām būvdarbu žurnāla izveidē un vēlamo informācijas struktūru pie ēkas nodošanas ekspluatācijā. Apkopotie BIS attīstības 3.0 kārtas priekšlikumi un prioritātes vēl tiks skatītas BIS Uzraudzības padomes un Latvijas Būvniecības padomes sēdēs.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aicina jebkuru būvniecības uzņēmumu iesūtīt idejas un priekšlikumus par to, kā uzlabot BIS būvniecības sadaļas funkcijas vai ieviest jaunus pakalpojumus, lai kopā pilnveidotu sistēmu un veidotu to par maksimāli efektīvu!