Latvijas Būvuzņēmēju partnerība iestājas Eiropas ietekmīgākajā būvniecības organizācijā FIEC

Image for Latvijas Būvuzņēmēju partnerība iestājas Eiropas ietekmīgākajā būvniecības organizācijā FIEC

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība kā vienīgā no Latvijas nevalstiskajām organizācijām ir iestājusies Eiropas Būvniecības industrijas federācijā (FIEC). Tā ir ietekmīgākā būvniecības nozares darba devēju un uzņēmēju interešu paudēja Eiropas Savienībā, kas iekļauta Eiropas Komisijas interešu organizāciju sarakstā, ar kurām tai saskaņā ar Līgumu par ES darbību ir jākonsultējas nozares vārdā.

“Esam gandarīti par Latvijas Būvuzņēmēju partnerības uzņemšanu FIEC, kurai kā ES institūciju sociālajam partnerim būvniecības jomā ir liela ietekme nozarei būtisku lēmumu pieņemšanā. Mūsu mērķis kā vienīgajai FIEC pārstāvētajai Latvijas organizācijai ir virzīt Latvijas būvniecības nozares intereses Eiropas līmenī, aktīvi paužot savu viedokli un iesaistoties tās iekšējās  procedūrās. Vēlamies arī veidot sadarbības tīklu ar citām Eiropas valstīm labās prakses apgūšanā un veiksmīgu projektu realizēšanā,” norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

“Mēs FIEC esam priecīgi un lepni par Latvijas Būvuzņēmēju partnerības dalības pieteikumu. Pirmais solis ceļā uz formālu Partnerības uzņemšanu tika pieņemts, FIEC vadības komitejai jūnija beigās lemjot virzīt apstiprināšanai Partnerības pieteikumu FIEC Ģenerālajā asamblejā šī gada 30.novembrī. Mēs ar prieku sadarbosimies ar Partnerību mūsu kopējo interešu jautājumos!” pauž FIEC vadītājs Ulrihs Pecolds (Ulrich Paetzold).

Neskatoties uz to, ka oficiāli Partnerību FIEC biedra statusā uzņems ar 2019.gadu, Partnerība jau šobrīd varēs līdzdarboties FIEC darbībā, piedaloties sanāksmēs un lēmumu pieņemšanas procedūrās.

Eiropas Būvniecības industrijas federācija pārstāv un virza Eiropas būvniecības industrijas intereses Eiropas Savienības institūcijās, kā arī veicina izpratni par nozari politikas veidotāju un plašākas sabiedrības vidū. Organizācijā apvienojušies 30 biedri no 26 Eiropas valstīm, tostarp arī Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.