Latvijas Būvuzņēmēju partnerība paraksta Saprašanās memorandu par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas attīstību tautsaimniecības konkurētspējas un inovāciju veicināšanai

Image for Latvijas Būvuzņēmēju partnerība paraksta Saprašanās memorandu par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas attīstību tautsaimniecības konkurētspējas un inovāciju veicināšanai

2016. gada 13. jūnijā Amsterdamā, Nīderlandē tika pieņemta “Vienotā standartizācijas iniciatīva” (Joint Initiative On Standardization), kuru parakstīja Eiropas Komisija, Eiropas standartizācijas organizācija, nacionālo standartizācijas institūciju un Eiropas standartizācijas nozarē ieinteresēto pušu pārstāvji. 2016. gadā 14. oktobrī Pasaules standartu dienas konferencē memorandam pievienojusies arī Latvijas Būvuzņēmēju partnerība. Iniciatīvā noteikta vienota Eiropas Savienības vīzija un 15 darbības virzieni Eiropas standartizācijas sistēmas pielāgošanai mūsdienu izaicinājumiem.

Memoranda parakstitaji_14_10_2016 Pasaules standartu diena_13 Pasaules standartu diena_14