Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai pievienojas SIA “Ostas celtnieks”

Image for Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai pievienojas SIA “Ostas celtnieks”

Paplašinot pārstāvniecību, Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai ir pievienojies jauns biedrs – daudzprofilu būvniecības uzņēmums SIA “Ostas celtnieks”, līdz ar to šobrīd partnerībā darbojas jau vienpadsmit lielākie būvniecības nozares uzņēmumi. Uzraudzības padomē SIA “Ostas Celtnieks” pārstāvēs tā valdes priekšsēdētājs Konstantīns Bursakovskis.

“Kā vienai no Latvijas lielākajām būvkompānijām mums ir nozīmīga ne tikai mūsu pašu, bet arī visas būvniecības nozares izaugsme un tajā notiekošo procesu caurspīdīgums. Kļūstot par Latvijas Būvuzņēmēju partnerības biedru, plānojam veicināt “visiem vienādu un skaidru spēles nosacījumu” principa ieviešanu starp visām būvniecības nozarē strādājošām institūcijām,” norāda SIA “Ostas celtnieks” valdes priekšsēdētājs Konstantīns Bursakovskis.

Vienlaikus viņš uzsver, ka no dalības asociācijā sagaida lielāku iespēju līdzdarboties likumdošanas izstrādē, būvniecības tirgu ietekmējošo makroekonomikas, darbaspēka, jauno speciālistu izglītības un citu ar būvniecību saistītu aktuālo jautājumu risināšanā. “Uzskatām, ka apvienojot spēkus vienotā partnerībā, būvniecības nozare var veiksmīgāk realizēt tās potenciālu, un mēs – savējo gan Latvijas tirgū, gan mūs interesējošajos ārvalstu tirgos,” atzīst Konstantīns Bursakovskis.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane atzinīgi vērtē SIA “Ostas celtnieks” lēmumu pievienoties biedrībai. “Jaunu biedru pievienošanās partnerībai apliecina nozares vēlmi pēc būtības sakārtot būvniecības procesus valstī. Esmu gandarīta par nozares aktīvo iesaisti, kas rezultēsies kvalitatīvos priekšlikumos izvirzīto mērķu sasniegšanai,” norāda partnerības vadītāja Baiba Fromane.

SIA “Ostas celtnieks” ir daudzprofilu būvniecības uzņēmums, kas dibināts 1994. gadā. Uzņēmums veic ēku, ceļu un inženiertīklu projektēšanu un būvdarbus, kā arī citus ar būvniecību saistītus pakalpojumus Latvijā un ārvalstīs. SIA “Ostas celtnieks” 2015. gada finanšu apgrozījums pārsniedz 40 miljonus eiro. Pastāvīgi uzņēmumā tiek nodarbināti ap 400 darbinieku.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība šobrīd apvieno vienpadsmit lielākos būvniecības uzņēmumus Latvijā – “Abora”, “Arčers”, “Latvijas Energoceltnieks”, “LNK Industries”, “Merks”, “Moduls Rīga”, “MONUM”, “Ostas celtnieks”, “RBSSKALS”, “RE&RE”, “Skonto Būve”.