Latvijas Būvuzņēmēju partnerības darba drošības video prezentācija

Image for Latvijas Būvuzņēmēju partnerības darba drošības video prezentācija

17.decembrī plkst.12:00 Birojnīcā, Berga bazārā notiks Latvijas Būvuzņēmēju partnerības izstrādātā drošības video prezentācijas pasākums. Video tapis sadarbībā ar aģentūru McCANN Rīga būvniecības uzņēmumu darbinieku apmācībām.

Video materiālu veido 13 moduļi:

 • Ievads
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi
 • Drošība pārvietojot kravu
 • Drošība darbam ar mobilo tehniku
 • Drošība remontējot tehniku
 • Drošība darbam ar elektrību
 • Drošība rakšanas darbos
 • Drošība darbam augstumā
 • Drošība darbam ar ķīmiskām vielām
 • Ugunsdrošība būvlaukumā
 • Darbs slēgtās telpās
 • Fiziskā veselība veicot manuālo darbu
 • Rīkošanās pēc negadījuma