Partnerības vadītājs Gints Miķelsons ievēlēts par Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāju

Image for Partnerības vadītājs Gints Miķelsons ievēlēts par Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāju

Šī gada 11. novembrī ievēlēts jaunais Latvijas Būvniecības padomes sastāvs, bet otrdien, 16. novembrī, – tās priekšsēdētājs un vietnieks. Turpmākos trīs gadus Latvijas Būvniecības padomi vadīs Gints Miķelsons, bet par vietnieku ievēlēts Artis Dzirkalis, kurš pārstāv Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padomi.

Gints Miķelsons Padomes darbu vadīja arī iepriekš – kopš 2020. gada 26. marta.

Uzrunājot Latvijas Būvniecības padomes pārstāvjus, Gints Miķelsons norādīja: “Darbs pie būvniecības nozarei aktuāliem attīstības jautājumiem turpinās un izaicinājumu netrūkst. Jaunie sociāli ekonomiskie apstākļi un straujā pārmaiņu dinamika rāda, cik liela nozīme ir vidējā termiņā plānotiem un sakārtotiem nozares jautājumiem, kas Padomes un nozares ministrijas veicamo darbu sarakstā ir noteikti kā prioritārie. Jāraugās, kā abpusējā dialogā starp būvniecības nozares organizācijām un ministrijām, turpmāk būs iespējams panākt arī labākus, efektīvākus, ātrākus un jēgpilnākus īstermiņa risinājumus.”

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā.

No pieteiktajiem 17 kandidātiem, darbam padomē tika ievēlētas 15 nevalstiskās organizācijas, pievienojoties jaunpienācējiem – Nekustamā īpašuma attīstītāju aliansei un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijai, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijai. Padomē turpmākos trīs gadus turpinās strādāt: Latvijas Ceļu būvētājs, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padome, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Transportbūvju inženieru asociācija, Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija, Latvijas Inženierkonsultantu asociācija.

Padomes sastāvā ir arī pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

Padomes sekretariāta funkcijas veic Ekonomikas ministrija. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par regulējuma, normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar nekustamo īpašumu un būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.