Latvijas Būvuzņēmēju partnerību turpmāk vadīs Gints Miķelsons

Image for Latvijas Būvuzņēmēju partnerību turpmāk vadīs Gints Miķelsons

Ar šī gada 1. martu Latvijas Būvuzņēmēju partnerību – lielāko būvniecības nozares nevalstisko organizāciju – vadīs līdzšinējais Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes (LIBP) vadītājs Gints Miķelsons. Abas organizācijas tiks apvienotas, veidojot biedrību ar četrdesmit Latvijas būvuzņēmumiem. 

Kopš 2015. gada Partnerību vadīja Baiba Bļodniece, kas nolēma atstāt vadītājas amatu līdz ar ģimenes pieaugumu. B. Bļodniece komentē savu lēmumu:

“Šajos gados būvniecība piedzīvojusi daudzus svarīgus notikumus, kas gan uzlabo, gan pilnībā maina nozares turpmāko attīstību – tika izstrādāta un parakstīta ģenerālvienošanās par minimālo algu, ieviesta elektroniskā darba laika uzskaites sistēma, parakstīts sadarbības memorands ar Latvijas valdību ar mērķi veicināt godīgu konkurenci un sakārtot būvniecības uzņēmējdarbības vidi u.c. Tomēr daudzi izaicinājumi vēl ir priekšā. Tieši tāpēc Partnerībai kā vadošai būvniecības organizācijai šobrīd ir nepieciešams vadītājs, kas varēs pilnvērtīgi ieguldīt savu laiku un spēkus biedrības darbā, ko vairs nevaru realizēt es līdz ar ģimenes pieaugumu. Ticu, ka Gints varēs veiksmīgi pārstāvēt nozares viedokli, veicinot būvniecībā ilgtspēju, kvalitāti un drošību.”

Kopš 2015. gada Gints Miķelsons ir bijis LIBP biedrības priekšsēdētājs, Ekonomikas ministrijas Latvijas Būvniecības padomes loceklis. Kopš 2012. gada uzņēmējs, kurš specializējas biznesa vadības konsultācijās, organizāciju pārmaiņu un biznesa attīstības projektu vadībā. Iepriekš Gints Miķelsons ir ieņēmis vadošus amatus tādos uzņēmumos kā SIA Lattelecom, A/S Latvijas Neatkarīgā Televīzija, bijis VSIA Latvijas Televīzija prokūrists, valdes padomnieks, iegūstot pieredzi uzņēmējdarbības un publiskās pārvaldes jomās.

“Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai ir būtiska nozīme Latvijas būvniecības politikas veidošanā un nozares kopējā attīstībā, tāpēc es jūtos lepns, pārņemot šo stafeti. Mans pienākums kā vadītājam būs veiksmīga dialoga veidošana starp nozari un valsti, ieguldot savu pieredzi ilgtspējas veicināšanā un nostiprinot būvniecībā kvalitāti, drošību un konkurētspēju. Man ir patiess prieks, ka divas nozares biedrības spēj apvienoties, lai kopīgi panāktu šo mērķi,” sacīja Gints Miķelsons.