Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomei ievēlēta jauna vadība

Image for Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomei ievēlēta jauna vadība

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi (LIBP) turpmāk vadīs Maija Dzirkale. Padome ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies dažādi ar būvniecību saistīti uzņēmumi un speciālisti ar mērķi veicināt nozares ilgtspēju un arī nozares pārstāvju atbildību. Kā Latvijas Būvuzņēmēju apvienības, tā arī Ilgtspējīgas būvniecības padomes mērķis ir sekmēt apritīgas un ilgtspējīgasekonomikas ieviešanu būvniecības nozarē.

LIBP vadītāja Maija Dzirkale par galveno uzdevumu jaunajā amatā nosauc to tirgus dalībnieku apvienošanu, kuri grib saimniekot atbildīgi un būt ilgtspējīgi ne tikai domās, bet arī darbos. “Nekustamo īpašumu attīstītāji, būvniecības uzņēmumi, materiālu un konstrukciju ražotāji, kā arī projektētāji visā pasaulē iesaistās organizācijās, kas iestājas par ilgtspēju un videi draudzīgas saimniekošanas veicināšanu. Latvija nav izņēmums. Mums ir daudz atbildīgu būvniecības uzņēmumu, kam nav vienaldzīga būvniecības nozares ietekme uz vidi. Mēs gribam dot viņiem iespēju runāt un iestāties par savām vērtībām,” saka Maija Dzirkale.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienības vadītājs Edijs Kupčs norāda uz visaptverošām pārmaiņām uzņēmumos, ko radīs videi draudzīgo risinājumu ieviešanā būvniecībā: “Ilgtspējas un apritīguma virzienā tiek sperti konkrēti soļi, piemēram, zaļo publisko iepirkumu jomā. Ikvienam būvniecības uzņēmumam uz šiem procesiem būtu jāskatās no ieguvumu viedokļa, jo sakārtoti procesi nozīmēs arī augstāku efektivitāti. Šajās pārmaiņās nevalstiskās organizācijas, kas pulcē nozaru profesionāļus, var piedāvāt augstvērtīgu pieredzes apmaiņas platformu.” Abas biedrības sadarbosies arī turpmāk kā partneri, jo LIBP saglabā biedra statusu Latvijas Būvuzņēmēju apvienībā, tādējādi spēcinot būvniecības nozares attīstību.

Maija Dzirkale ir pilna cikla būvniecības pakalpojumu uzņēmuma SIA ’’CMB’’ valdes locekle un sertificēta būvju vērtētāja saskaņā ar BREEAM sistēmu. Ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipus viņa praktiski apguvusi starptautiskā vidē – Lielbritānijā, Vācijā un ASV. M. Dzirkale strādājusi pie Latvijā pirmās BREEAM sistēmā sertificētās publiskās ēkas – Ogres bibliotēkas – sertifikācijas. Viņa jau vairākus gadus vērtē būvju ilgtspēju Latvijas būvniecības nozares konkursos un skatēs. M. Dzirkale arī vada apmācības studentiem un profesionāļiem par ilgtspējīgu būvniecību.  

“LIBP uzdevums ir un būs arī atbalstīt pašus nozares profesionāļus. Mēs varam gaidīt Eiropas Savienības zaļā kursa prasības vai banku nosacījumus investīcijām, bet sabiedrība un ēku gala lietotājs jau šodien pieprasa un novērtē atbildīgas būvniecības pieeju. Tāpēc šodien uzskatīt, ka ilgtspējības principi jāievēro tikai ‘’uz papīra’’, nozīmē atpalikt no realitātes. Biedrības mērķis ir izglītot un parādīt iespējas, kā realizēt projektus ilgtspējīgi un sistemātiski, ar izpratni par šodienas un nākotnes vajadzībām,” uzsver Maija Dzirkale. ”Mēs arī gribam šiem uzņēmumiem palīdzēt izmērīt savu ilgtspēju pēc saprotamiem un arī salīdzināmiem kritērijiem, lai nepopularizētu zaļmaldināšanu, bet dotu iespēju pierādīt ar reāliem darbiem un datiem konkrētā uzņēmuma rūpes par vidi,” norāda M. Dzirkale.

LIBP valdei pievienojas arī sertificēta Vācijas llgtspējīgas būvniecības padomes (DGNB) konsultante Brigita Ķirule-Vīksne. Brigitai ir vairāk nekā 15 gadu pieredze būvniecībā, būvniecības sistēmu ražošanā, eksportā un procesu vadībā. 

Par Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) ir dibināta 2010. gadā ar mērķi veicināt būvētas vides ilgtspēju un iesaistīto nozaru pārstāvju atbildību. LIBP ir Latvijas Būvuzņēmēju apvienības biedrs, kā arī ir pārstāvēta Latvijas Būvniecības padomē.