LBA saņem Pateicības rakstu par iesaisti BIS attīstībā

Image for LBA saņem Pateicības rakstu par iesaisti BIS attīstībā

Ikvienas sistēmas kvalitāti nosaka tas, cik ērta tā ir lietotājam, tāpēc lepojamies, ka Būvniecības valsts kontroles birojs iesaistīja būvuzņēmējus Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) 2. kārtas attīstībā.

BIS 2. kārtas attīstības noslēguma pasākumā, mēs ar lielu lepnumu uzklausījām pateicības vārdus par kopīgo darbu. Šajā pasākumā Latvijas Būvuzņēmēju apvienībai tika pasniegts pateicības raksts par aktīvu dalību un nozīmīgu ieguldījumu BIS 2. kārtas attīstībā.

LBA vadītājs Edijs Kupčs pateicas visai LBA komandai un biedrības biedriem par dalību šajā projektā. Turpināsim strādāt Latvijas būvniecības nozares attīstībai un izaugsmei!